Bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

com02Voorzitter,
Aan de orde is het bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie.

De geschiedenis van het bestemmingsplan de Commanderie Ootmarsum kennen we allemaal. Vaak en veel is er over gesproken. Ook hier heeft de ladder van duurzame verstedelijking haar sporen nagelaten.

Maar op 31 maart 2015 hebben wij met bijna de voltallige raad groen licht gegeven voor de nieuwe planopzet voor het Commanderiegebied in Ootmarsum.

Natuurlijk hebben wij door wat zure appels heen moeten bijten. Want om een grondexploitatie met 1,45 miljoen te moeten afboeken is geen sinecure. Neemt niet weg dat bijna alle partijen in deze raad absoluut door wilden met dit plan.

Was op 31 maart nog onzeker of de 850.000 euro aan IMG gelden ten behoeve van de Molenbeekvisie en de 100.000 euro voor het populierenbos wel zou worden binnengehaald. In het nu voorliggende bestemmingsplan wordt aangegeven dat deze subsidies wel worden toegekend. Heel erg mooi dat dit gelukt is.

In de commissievergadering van 27 oktober 2015 werd ingesproken door de heer Kriegsman. Namens de bezwaarmakende burgers op het nu voorliggende bestemmingsplan gaf hij een duidelijke toelichting op hun visie op dit plan en de door hen gewenste aanpassingen. De wethouder heeft inmiddels door constructief met deze bewoners in gesprek te gaan kunnen realiseren dat zij hun bezwaren hebben ingetrokken. Kwestie van goed overleg.

Ook hebben wij op onze vragen in de commissie een afdoende antwoord ontvangen. Zo al het beeldkwaliteitsplan in december aan de raad worden aangeboden. Ligt er een geuronderzoek en een verkeersberekening aan dit bestemmingplan ten grondslag.

openluchtDe planopzet voor de Commanderie is opgeknipt in 3 fasen, waarvan nu voor de eerste fase met

  • – Brouwerij, brasserie, detailhandel in streekproducten,nieuwe entree OLM
  • – Inrichting van een hoptuin
  • – Toevoeging Weemhof aan OLM
  • – Verlegging Molenbeek conform Molenbeekvisie ter besluitvorming voorligt.

Het bestemmingsplan voor de parkeerplaats Stadweide zal binnen een jaar volgen en het bestemmingplan woningbouw Commanderiestraat en voormalige gemeentewerf nadat de nieuwe regionale en gemeentelijke woonvisies zijn vastgesteld.

Voorzitter, wij concluderen dat er in dit traject hard is gewerkt. Alle zeilen zijn bijgezet om voor Ootmarsum op zo kort mogelijke termijn alsnog een mooie toeristische trekpleister te realiseren. De opdrachten die in de motie op 31 maart zijn meegegeven aan de wethouder onder andere:

  • Uitsluiting van de bouw van een hotel
  • in goed overleg te gaan en blijven met de omwonenden

heeft zij zich goed ter harte genomen en daaraan op een adequate manier uitvoering gegeven.

Lokaal Dinkelland ziet de realisatie van het bestemmingplan Ootmarsum Commanderie, de bouw van al dit moois, graag zo spoedig mogelijk starten. Voor Ootmarsum in elk opzicht een prachtige aanwinst. En uiteraard complimenten aan de ondernemers die hier hun schouders blijvend hebben onder gezet. Gaandeweg het ambtelijke traject nooit de moed hebben laten zakken.

Wij wensen alle partijen heel veel succes met de verdere uitvoering en bouwwerkzaamheden en zijn blij dat binnen onafzienbare tijd onze gemeente weer een belangrijke toeristische trekpleister rijker is.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.