Bestemmingsplan ’t Wenshof Weerselo.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

wensh1Voorzitter,

Voor ons ligt het raadsvoorstel  m.b.t. de vaststelling van het bestemmingsplan ’t Wenshof in Weerselo.

Een hele geschiedenis gaat hieraan vooraf. Maar waar het vanavond,  wat Lokaal Dinkelland betreft,   vooral om gaat is, dat er een einde komt aan de huidige bestemming en dat is ‘industriele bedrijven zoals beton industrie en zagerij’.

Positief is dat deze locatie van de voormalige betonfabriek Krabbe een woonbestemming krijgt en waarbij 4 woningen  ingebed gaan worden in een aantrekkelijk landschap.

In het landschapsplan staat bijvoorbeeld een boomgaard gepland en is het voetpad naar het toeristisch pareltje van Weerselo ’t Stift ingetekend en inmiddels aangelegd.

Het plan krijgt bestemming ‘wonen’ en er kan per woning een schuur geplaatst worden met een maximum inhoud van 75m2.

Wie in Weerselo ‘Bornsestraat’ zegt, zegt ook meteen, daar moet veel gepraat en gediscussieerd worden om alle neuzen een richting op te krijgen. Dat valt niet mee.

Een uitdaging voorzitter.

In ieder geval heeft de wethouder tijdens de commissie vergadering van 22 juni jl. toegezegd om wanneer mogelijk alsnog in gesprek te willen gaan met de aanwonenden om e.e.a. te verduidelijken voorafgaand aan de raadsvergadering van vanavond. Wij gaan er van uit dat:

* in het bestemmingsplan wat in voorbereiding is m.b.t. de Weerselose markt en op een later tijdstip ons wordt voorgelegd zoals aangekondigd in de commissievergadering van 22 juni jl. de bedrijfswoning van de Weerselose markt zal worden wegbestemd omdat de  4e woning in het voorliggende raadsvoorstel deze bedrijfswoning compenseert;

* het raadsvoorstel juridisch goed in elkaar steekt.

Voorzitter,

Lokaal Dinkelland is benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken welke met aanwonenden zijn gevoerd en of er resultaat is geboekt.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.