Eurowerf Noord te Denekamp

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

eun1Voorzitter ,
Voor ons ligt het voorstel inzake vaststelling van de Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerf Noord te Denekamp.
Op 5 november 2014 is door de raad van state het bestemmingsplan voor de locatie Eurowerf Noord vernietigd. Ook hier is de ladder van de Duurzame verstedelijking mede schuld aan, zoals al bij meerder projecten binnen onze gemeente het geval is.

Er is voortvarend te werk gegaan en in gesprekken met de projectontwikkelaar gesteld dat er een “Raad van State-proof” plan moest worden ingediend. Er is gekozen voor een snelle manier van werken zonder al teveel onderzoeken vooraf, dat is ook wat de mensen willen zien actie.

Ook is er door de kwaliteitsgroep nog aantal aanvullende opmerkingen gemaakt.

De nota van uitgangspunten, herschikking van de gevestigde supermarkten, geen vierde supermarkt erbij, de bestaande bebouwing op de locatie zullen worden gesloopt en het wordt kleinschaliger dan in het eerst plan. Hierdoor wordt het plein aan de Eurowerf groter en kan er meer parkeerplekken worden gecreëerd, en daarom kan de hellingbaan en parkeerdek achterwege blijven.

eun3In het verkiezingsprogramma van Lokaal Dinkelland staat ook niets voor niets dat wij een goede invulling van de locatie Eurowerf Noord willen zien maar niet alleen wij als partij willen dat, ook de inwoners van Denekamp willen dit, het is al veel te lang een doorn in het oog voor de directe aanwonenden en verder bevolking en bezoekers van Denekamp.

De nota van uitgangspunten zoals die er nu voor ons ligt draagt zeker bij in de herontwikkeling van het centrum gebiedt en draagt ook zekers bij voor het woon en leefklimaat.

Maar ook leegstand van gebouwen moet zoveel mogelijk worden voorkomen, daarom zijn wij ook verheugd dat er ook voor de winkels die nu op deze locatie zitten actief wordt meegedacht voor hervestiging op dit plein of elders in het dorp, want helaas staan nog teveel panden leeg, als wij deze ondernemers die nu moeten wijken voor dit plan daarmee kunnen helpen graag.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.