Herorientatie Dinkelland Werkt

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dwerktDinkelland Werkt. Een belangrijk onderwerp in de raad van Dinkelland. En terecht. Want we hebben het daarmee over een kwetsbare groep in onze samenleving. De fractie van Lokaal Dinkelland zal te allen tijde opkomen voor de belangen van deze groep mensen. We vinden het belangrijk dat ook zij meedoen in onze maatschappij. Dinkelland Werkt helpt hen daarbij. En dat lukt heel aardig door in het jaar 2015 en 2016 velen uit de bijstand te kunnen halen en van werk te voorzien. Daarnaast zijn alle SW’ers onder meer dankzij Dinkelland Werkt aan werk gekomen.

Naast het sociale aspect kent Dinkelland werkt een economische kant. En als het over Dinkelland Werkt gaat hebben we het in deze raad voornamelijk het economische aspect. En dat is niet gek. Want het gaat om veel geld. In juni was onze fractie daarom bijzonder kritisch op wethouder Zwiep toen duidelijk werd dat we te laat geïnformeerd werden over het feit dat de bedrijfsvoering niet op orde was en de continuïteit van Dinkelland Werkt in gevaar was. In juni werd ons dus duidelijk dat er flink geld bij moest om Dinkelland werkt toekomstbestendig te houden. Dat heeft ons destijds doen besluiten een gele kaart uit te delen.

Vanavond zien we het resultaat van het werk dat sinds juni is verzet. Er wordt gesneden in personeel, huisvesting, materieel en middelen, ICT en er is een nieuwe organisatiestructuur neergezet. En dat het ons een flinke som geld zou kosten wisten we, en dat is nooit leuk. € 750.000 over 2015. Maar als dat het bedrag nodig is om een kwetsbare groep een plek in de samenleving te geven, dan is ons het dat waard.

E744x486-afbeelding-tekst-4k-adsl_xsn dit bedrag was alleen maar hoger geweest als er niet tijdig ingegrepen was. Dat is ons duidelijk geworden uit het heldere voorstel en de presentatie tijdens het technisch vragenuur. Is Dinkelland Werkt hiermee dan gered? Daar kunnen we op dit moment nog geen oordeel over geven. Staan ondernemers erachter? Zijn de genomen maatregelen voldoende voor een toekomstbestendig Dinkelland Werkt? Met de kennis van dit moment is dat wat ons betreft ja. Heel veel meer opties om uit te kiezen zijn er op dit moment ook niet. Daarom lijkt het onze fractie verstandig dat tijdens de evaluatie volgend jaar ook nagedacht is over alternatieven voor Dinkelland Werkt zodat we een gefundeerde keuze kunnen maken voor de toekomst. En daarbij zoals gezegd: onze fractie zal de mensen niet in de kou laten staan.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.