Kapverordening Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

kap1Voorzitter, aanwezigen,

Lokaal Dinkelland is nog steeds blij met het voorstel van het college een nieuwe kapverordening vast te stellen. Onze oude kapverordening is gedateerd en stoelt op een decennia oud model van de VNG. Dringend toe aan vernieuwing dus.

In het kader van de harmonisering met de gemeente Tubbergen, waar deze verordening gisteren door de raad is vastgesteld en tevens in het kader van de deregulering die wij ook als Lokaal Dinkelland bijzonder voorstaan, zeker daar waar het gaat om minder overheid en meer verantwoordelijkheid in de samenleving zelf. Een derde zeker niet onbelangrijk aspect hierbij is ook nog eens het verminderen van kosten voor beide partijen.

In de commissievergadering hebben wij een behoorlijk aantal vragen aan de wethouder gesteld.

Deze gingen onder andere over :

  • Communicatie met en naar de burger
  • De casco-kaart die toch een formele maar ook dynamische status blijft houden
  • Het aanvullen van de lijst met meer bomensoorten
  • De inspraakreacties

Uiteindelijk voorzitter maken wij regels voor degenen die zich juist niet aan de regels houden. Het maken van regels berust derhalve niet op het vertrouwen in het goede in de mens, maar het tegenovergestelde. Deze nieuwe kapverordening appelleert aan het bewustzijn bij de mens zelf hoe belangrijk het groen en met name het bomenbestand in onze gemeente is.

En zeker voor een toeristisch recreatieve gemeente zoals Dinkelland. Onze gasten maar niet minder ook wijzelf genieten van onze prachtige bomenrijke omgeving. Het zou derhalve niet alleen broodroof zijn, maar ook het derven van eigen genot wanneer men te pas en te onpas bomen om gaat zagen. Nog los van het feit hoeveel anderen er dan niet over zouden gaan klagen.

kap2Door teveel regels zien mensen door de bomen het bos niet meer, dat kan men van deze verordening niet zeggen. Wij hebben bovendien een prima uitleg gehad door ambtenaren uit het huis en deze verordening laat niets aan onduidelijkheid over. Door de processchema’s te doorlopen is eenvoudig te bepalen of men al dan niet vergunningplichtig is.

In de commissievergadering hebben wij nog het lijstje met bomensoorten aangestipt dat nu vermeld staat. Toch kan ik de wethouder er niet in tegenspreken wanneer hij aangeeft dat elk lijstje discutabel is.

Omdat we ook met deze nieuwe kapverordening een heel nieuwe weg inslaan die heeft te maken met het omdenken dat ook op andere disciplines is ingezet, denk bijvoorbeeld aan sport en zorg, wil Lokaal Dinkelland graag in beginsel deze vernieuwing goed monitoren.

Voorzitter wij dienen daarom de volgende motie in om aan deze monitoring handen en voeten te kunnen geven, maar ook om op maatschappelijk vlak naar wens te voorzien in mogelijkheden voor voorlichting en scholing.

  • Evaluatie na de eerste en derde kapronde dus na komende winter en na winter 2017/2018, tubbergen pakt winter 2016/2017, evaluatie van meldingen van illegale kap die binnenkomen op dezelfde tijdstippen en de maatregelen die hiervoor getroffen zijn, evaluatie van de kostenbesparing
  • Instellen van een meldnummer/mailadres waar illegale kap kan worden doorgegeven
  • Indien er vraag is naar voorlichtingsmateriaal of scholingsproject hiervoor als gemeente iets aan kunnen bieden.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.