Motie: Toetreding tot ROVA

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 30 juni 2015
Agendapunt: 13
Onderwerp: toetreding tot ROVA
Indieners: fractie CDA, Lokaal Dinkelland         

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 30 juni 2015

Constaterende
Dat het college voornemens is om als aandeelhouder toe te treden tot NV Rova Holding en 260 aandelen te kopen;

Dat de raad op basis van de Gemeentewet in de gelegenheid wordt gesteld wensen en/of bedenkingen in te brengen;

Overwegende
Dat aankoop van de aandelen NV ROVA Holding een éénmalige investering vergt van (afgerond) 394.000,-);

Dat dit een jaarlijkse structurele last voor de gemeente Dinkelland (op basis van de huidige rekenrente) betekent van (afgerond) € 20.000,-

Dat daarentegen in het raadsvoorstel met een extra structureel dividend rekening wordt gehouden van € 126.000,- met ingang van 2016;

Dat dit een jaarlijks structureel voordeel inhoudt voor de gemeente van € 106.000,-;

Spreekt uit
Dat een dergelijk voordeel, dat voortvloeit uit de inzameling van afvalstoffen, leidt tot structureel lagere kosten voor afvalinzameling en –verwerking;

Dat dit betekent dat deze lagere kosten doorgerekend worden aan de burgers van Dinkelland;

Dat dit logischerwijze moet leiden tot een lager tarief voor afvalstoffenheffing voor de burgers van Dinkelland

En draagt het college op 
Bij de vaststelling van het tarief rekening te houden met de netto extra dividendopbrengsten van NV ROVA Holding, zodat, indien de overige kosten gelijk blijven, de burger een lager tarief afvalstoffenheffing tegemoet kan zien.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 30 juni 2015
Fracties CDA en Lokaal Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.