Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg