Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

biljetenVoorzitter, het is een goede zaak dat de Planning en Control cyclus regelmatig onder de loep wordt genomen en waar nodig of gewenst wordt aangepast.
In de commissie vergadering van 24 maart zijn we geïnformeerd over die aanpassing en ook is er een duidelijke uitleg geweest tijdens het technische vragenuur op 30 maart, we constateren dat er nu al concreet inhoud wordt gegeven aan een frisse werkwijze.
Want het gaat natuurlijk wel om kaders te schetsen hoe wij omgaan met de reserves ( en voorzieningen).
M.a.w. Om middelen vrij te maken voor het bereiken van benoemden doelen.

We hebben kennis genomen van de Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018 en zien een beleidskader geformuleerd dat duidelijk schetst hoe wij hebben om te gaan met onze Reserves en ook Voorzieningen.
Met name de omvang van de Reserves en wijze waarop wij als raad die omvang kunnen beïnvloeden heeft onze interesse. Interesse die is gebaseerd op het solide financieel beleid dat wij als Lokaal Dinkelland voorstaan.

k10610372U begrijpt de begrippen weerstandsvermogen en risicobeheersing spelen doorlopend een belangrijke rol in onze politieke meningsvorming. Bij het toepassen van ons budgetrecht laten we er ons door leiden. De alom bekende factor 1,4 te blijven nastreven. De werking van het zgn. ‘’drieluik” zal ons daarbij kunnen helpen.

We juichen het toe dat er terughoudendheid wordt betracht bij de vorming van reserves en voorzieningen om een “stuwmeer aan potjes” te vermijden. We zijn ook van mening dat het de transparantie ten goede komt. De controlerende taak van de raad wordt bemoeilijkt en ook het budgetrecht is er niet bij gebaat als voor bepaalde uitgaven nog een ‘’potje” is.

Tot slot: Lokaal Dinkelland wil u succes wensen met het invoeren van dit nieuwe beleid in de planning en control cyclus

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.