Open debat ronde Commanderie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

commandorie

Toen de fractie van Lokaal Dinkelland het sjabloon voor de open debat ronde zag, waren we in eerste instantie positief gestemd. Immers, af en toe terug kijken op je eigen handelen is nooit verkeerd. Zo ook in het dossier van de commanderie. Met elkaar reflecteren hoe het gegaan is en wat we daar in de toekomst van kunnen leren.

Echter, als we dan nu de bijdrage van D66 horen, is dat nou niet bepaald datgene wat wij ons van een reflectiemoment hadden voorgesteld.

 Maar het meest schrijnende in uw bijdrage is het gebrek aan elke vorm van zelfreflectie. Alles fout, niemand heeft iets goed gedaan behalve D66. Voorzitter de bijdrage van dhr Jogems laat erg mooi de zwabberende koers van D66 zien. Ik wil daar graag nog iets aan toevoegen. Er zit namelijk geen enkele lijn in de besluiten die u neemt. Een korte opsomming . D66 was tegen het najaarsbericht en tegen de begroting en diende daarbij geen alternatief in. Daarnaast waren zij tegen huisvestiging van DTC, tegen de motie mantelzorg en tegen het bestemmingsplan spikkert. In al deze besluiten voorzitter, is de ladder van duurzame verstedelijking geen enkele keer ter sprake gekomen. Sterker nog, de D66 fractie stemde voor Rossum Noord en voor bestemmingsplan Deurninger esch terwijl bij deze bestemmingsplannen de ladder net zo goed geldt. Kortom, wat vind de D66 fractie zelf van haar optredens? Wat heeft u gedaan om te voorkomen dat raad van state dit bestemmingsplan af zou keuren vanwege de ladder, behalve overal op tegen te stemmen? (zelf voorgestemd herziening bestem. Plan april 2014).

De gedachte achter het motie van de PvdA D66 en VVD is zo gek nog niet. Immers, onderzoek doen zodat we beter in staat zijn om de controlerende waar te maken, om als gemeenteraad lering uit het proces te kunnen trekken, en om het functioneren van de raad daarmee te kunnen verbeteren is zo gek nog niet. Maar, waarom doe je een onderzoek? Omdat je iets onduidelijk is. Je hebt een onderzoeksvraag. En op alle punten voor onderzoek die genoemd worden zijn we zelf bij geweest of kan de wethouder een antwoord opgeven. Los nog even van het feit, en dan sluit ik me bij dhr jogems aan, is het helemaal niet wenselijk dat er naar een lopende zaak onderzoek wordt gedaan. Plus het feit dat hij aangeeft dat het wettelijk niet eens mag! Wij kunnen als raad de rekenkamer helemaal geen opdracht geven, dat doe je samen.  

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.