Waterinjecties / gaswinning NAM

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

downloadLokaal Dinkelland neemt de discussie omtrent de waterinjecties en gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij serieus op. We zijn al jarenlang kritisch volger van de activiteiten van de NAM. Al in 2010 hebben we ons tegengeluid laten horen bij de vaststelling van de bestemmingsplannen NAM locaties en leidingen Rossum-Weerselo. We hebben toen volmondig tegengestemd.
Afgelopen zomer is onze fractie op bedrijfsbezoek geweest bij de NAM. Dit was een zeer waardevol bezoek waarvan we ook de rest van de raad graag van op de hoogte wilden stellen. Daarom is de NAM op ons verzoek in november 2014 in de raadszaal geweest om een presentatie te geven en de mogelijkheid voor ons om vragen te stellen. Vervolgens is tijdens de vorige raadsvergadering een motie, welke om een breed onafhankelijk onderzoek vraagt, unaniem aangenomen. In dit onderzoek diene alle economische, milieutechnische en maatschappelijke risico’s meegenomen te worden. In die zin is de huidige motie een aanvulling en concretisering van deze eventueel maatschappelijke gevolgen.

Voorzitter, Het mag duidelijk zijn dat Lokaal Dinkelland als kritisch volger van de zoutcaverneactiviteiten van de NAM op de hoogte is van alle onrust die er heerst bij de inwoners van de gemeente Dinkelland. We hebben ons verdiept in de activiteiten en het is een hele lastige materie. Uit allerlei gesprekken met omwonenden, deskundigen, bijeenkomsten en rapporten komen mysterieuze zaken naar boven. Vanuit deze kritische houding ondersteunen wij de motie met de verwachting dat de antwoorden op de gestelde vragen afdoende zullen zijn.
Voorzitter, het is goed om met z’n allen zeer kritisch te blijven als het gaat om de veiligheid van onze burgers, nu en in de toekomst, in welke vorm dan ook.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.