Samen kansrijk verbinden (Sportcomplex Dorper Esch, Kulturhus en Scholen)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dorpereschVoorzitter, je zou het niet zeggen, maar eigenlijk is dit een best makkelijk besluit dat we vanavond nemen. Want wat moeten we doen? Kennis nemen van het besluit door het college, kennis nemen van het rapport “Samen kansrijk verbinden” en het college opdracht geven om de voorgestelde aanbevelingen uit te voeren.

Maar daarmee doe ik het rapport, en het werk van gemeente en inbreng van de diverse mogelijk toekomstige gebruikers te kort. 

Want, en ik gaf dit vorige week tijdens de raadscommissie ook al aan, wij zijn erg te spreken over de kwaliteit van dit rapport. Wij zijn van mening dat we met dit rapport een uitstekende basis hebben voor het vervolg. Het rapport geeft ons erg mooi inzicht in de kansen die er liggen rondom het sportcomplex Dorper Esch. 

Waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken. Allereerst laat dit rapport zien dat er op hetkultuurhus gebeid van binnensport verbindingen zijn te leggen die leiden tot intensivering van het gebruik van accommodaties. Op het gebied van cultuur zijn verbindingen die leiden tot een betere bezetting van het kulturhus. Als we daarnaast de link, of verbinding, naar het onderwijs leggen kunnen we concluderen dat er kansen liggen om van het sportcomplex Dorper Esch een geweldig centrum maken.

zwemVoor wat betreft het zwembad zijn we tevreden dat er in het uitvoeringsplan in ieder geval uit wordt gegaan van een adequate zwemvoorziening. Daarbij is het ons inziens goed dat er uitgegaan wordt van het bestaande financiele kader, dat men energie besparende maatregelen gaat toepassen en dat goed nagedacht wordt over de positie van het personeel.

Kortom voorzitter, wij hebben kennis genomen van het collegebesluit en van het rapport samen kansrijk verbinden en wie zien graag dat de voorgestelde aanbevelingen worden uitgevoerd. Er ligt een ambitieuze planning, maar als het project in de huidige flow kan blijven hebben wij er vertrouwen in dat die planning gehaald gaat worden. Aan de slag!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.