Vaststelling jaarstukken 2014

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter. Vorige week hebben we uitgebreid stil gestaan bij de behandeling van de jaarstukken 2014. Na die vergadering is er nog behoorlijk wat werk verzet om alle stukken voor vanavond gereed te krijgen, waarvoor onze dank. De goedkeurende controleverklaring ligt er, evenals een financiele analyse van de cijfers van Dinkelland Werkt. Is het dan eind goed, al goed voorzitter?

Zo ver zijn we helaas nog niet. Onze fractie heeft 2 weken geleden vanwege de  situatie in de bedrijfsvoering van DW een waarschuwing afgegeven omdat Dinkelland Werkt ons inziens nog niet in control is. De afgelopen week ontvangen cijfers over 2015 zijn daar een bevestiging van. Over het eerste kwartaal 2015 is er al een tekort van 50.000 euro is ontstaan. Vertaal je dat door naar geheel 2015 komen we uit op een tekort van 200.000 euro.

Dat maakt dat verbeteringen binnen Dinkelland Werkt ernstig noodzakelijk zijn.. Het is dan ook goed om te zien dat deze door wethouder Zwiep actief worden opgepakt. De beloofde financiele analyse ligt er tijdig, herstelacties worden opgepakt en na de zomer volgt er een informatie bijeenkomst voo de raad over Dinkelland Werkt.

Voorzitter tot slot, het heeft het nodige werk gekost, maar we zijn blij dat het de wethouder financiën gelukt is om de jaarcijfers met een goedkeurende verklaring te kunnen overleggen. Er wordt nu van ons gevraagd in te stemmen met de jaarstukken van 2014. Dit zal onze fractie doen, maar wel met inachtneming van de kritische kanttekeningen die we bij de bedrijfsvoering rondom Dinkelland Werkt hebben geplaatst. We zien de herstelacties en verbeteringen dan ook graag tegemoet.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.