Verordening afvalstoffenheffing 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

afvalVoorzitter, vanavond behandelen wij het voorgestelde raadsbesluit: vaststelling Verordening afvalstoffenheffing 2016.

In de Raadsvergadering van 31 maart 2015 hebben wij als raad van de gemeente Dinkelland het afvalbeleidsplan vastgesteld. Hierin is besloten dat met ingang van 1 januari 2016 zowel in Dinkelland als in Tubbergen het containermanagement zal worden ingevoerd in combinatie met de zogeheten ”gedifferentieerde tarieven “. Tevens is toen besloten om het reinigingsrecht af te schaffen.

“Gedifferentieerde tarieven” wil niets anders zeggen dat er een relatie is tussen het aangeboden afval en de kosten van de inzameling en verwerken van dit afval.

Dit nieuwe tarief omvat een vastrecht, het zogenaamd basistarief. Hierin zit dan ook leveren van de grondstoffen zoals het gft en het pmd eenmaal per twee weken, per aansluiting en een variabel bijdrage per lediging voor het aanleveren van restafval, de grijze container.

De tarieven die in deze verordening worden voorgesteld zijn € 113,- voor het vastrecht.

Voor het variabel deel is dit voor de 240 liter container € 9,20 en voor de 140 liter container € 5,60   en € 0,60 per levering bij een afvalzak verzamelcontainer. Deze bedragen waren ook al voorgesteld in de programmabegroting van 2016 in de raadsvergadering van 10 november 2015. Er wordt geen differentiatie toegepast in het vast recht van de tarieven voor een of meer persoons huishoudens, dit omdat het voor de vaste kosten het niets uitmaakt.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kosten daar worden gelegd waar deze gemaakt worden, Ook worden door deze differentiatie van tarieven onze inwoners bewuster gemaakt van scheiding van de afvalstoffen en het afval meer gaan zien als grondstof. Dit is juist wat wij in onze samenleving willen zien: “duurzaamheid”. Voorzitter, het verheugd lokaal Dinkelland dat er vast gehouden wordt aan de afvalvisie 2030 ,van afval naar grondstof, van idee naar aanpak, van betalen naar beloning. In 2030 leven in een afval loze en duurzame samenleving.

afval02De fractie van Lokaal Dinkelland stelt wel voor dat na het eerste jaar er een evaluatie plaatsvind van zowel de vaste lasten alsook de variabele lasten in combinatie met de aantal ledigingen, zeker in het zicht van de minima in onze samenleving. Deze inwoners kunnen nu wel voor het vaste deel een ontheffing krijgen, maar niet voor het variabele deel. In het eerste kwartaal van 2016 wordt het minimabeleid vastgesteld. Dan kan bv ook besloten worden om een aantal ledigingen te vergoeden voor deze groep inwoners.

De Fractie van Lokaal Dinkelland stemt dan ook in met de verordening afvalheffing 2016 zoals die wordt voorgesteld, echter wel met de opmerking dat er een evaluatie na het eerste jaar plaats vindt. Dan kan ook gekeken worden of het vastrecht omlaag kan en het principe “de vervuiler betaald” nog meer tot z’n recht kan komen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.