Ammendement: Nota Minimumbeleid 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 20 september 2016
Agendapunt 14: Nota Minimumbeleid 2016
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, …….        

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 20 september 2016

 

Overwegende
Dat ter behandeling en vaststelling door de raad voorligt de Nota Minimabeleid 2016;

Dat het instellen van kindpakketten voor kinderen uit minimahuishoudens een belangrijk onderdeel is  van deze Nota;

Dat er in Dinkelland maatschappelijke instellingen actief zijn op het thema ‘kinderen in armoede’, onder andere de Stichting Leergeld;

Dat het gewenst is dat deze maatschappelijke instellingen, in samenspraak met de gemeente een rol spelen bij de bestemming en besteding van het budget kindpakketten dat de gemeente beschikbaar gaat stellen (voor 2016 € 18.400);

 

Besluit
de Nota Minimabeleid 2016 als volgt gewijzigd vast te stellen

  1. Op pagina 8 onder kindpakketten wordt de volgende zin toegevoegd:

“De maatschappelijke instellingen die in Dinkelland actief zijn op het onderwerp ‘kinderen in armoede’, te denken valt aan de Stichting Leergeld, zullen actief en concreet worden betrokken bij de bestemming en besteding van het jaarlijks beschikbaar te stellen budget kindpakketten.”

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 september 2016

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.