Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (motie PvdA)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

hh2Voorzitter,

Na diverse pogingen ligt nu ter bespreking voor de motie van de PvdA t.a.v. de arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg.
In de fractie zijn we nu in de gelegenheid geweest om de motie uitgebreid te bespreken.

En, voorzitter, Lokaal Dinkelland is het met de PvdA eens dat er een probleem is in de zorg. Het faillissement van TSN geeft dit maar eens weer duidelijk aan.
We zijn het ook met de PvdA eens dat het huidige systeem van aanbesteding, alleen al doordat deze om de paar jaar moet worden uitgevoerd, leidt tot onzekerheid, net als bv. ook de aanbesteding van het regiovervoer, het leerlingenvervoer e.d. elke keer weer leidt tot mogelijke wisseling van uitvoerende partij en tot onzekerheden bij werknemers.

We zijn het echter niet met de PvdA eens dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is en dus de aangewezen partij is om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden op een eerlijke manier tot stand komen.
Volgens Lokaal Dinkelland zit de oorzaak van het probleem niet bij de gemeenten, maar bij de werkgevers, de zorgaanbieders dus.
Zij zijn degenen die moeten zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn degenen die niet over de hoofden van de werknemers heen de prijs zo laag mogelijk moeten willen houden.
De gemeente is hierin geen partij. Zij is slechts afnemer van diensten.

Er zijn 2 andere oorzaken te noemen voor de problemen in de zorg.
Eén daarvan is de bezuiniging die de landelijke overheid heeft doorgevoerd op de budgetten voor de zorg, waardoor gemeenten wel genoodzaakt zijn om te kiezen voor een partij die de zorg goedkoop, maar goed, aanbiedt.
De andere oorzaak is te vinden in het feit dat we nog steeds horen dat er veel geld omgaat in het management bij zorgaanbieders.
Dat zijn zaken die aangepakt moeten worden.

hh3Navraag bij de verantwoordelijk wethouder heeft ons duidelijk gemaakt dat Dinkelland en de andere Twentse gemeente zich houden aan de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Een code die opgesteld is door grote marktpartijen, de vakbonden en de gemeenten. Daarmee staat de kwaliteit van de zorg centraal bij aanbesteding. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid naar hun werknemers beter oppakken.

Lokaal Dinkelland zal dus niet met de motie instemmen, omdat daarmee geen oplossing voor het geschetste probleem wordt geboden,

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.