Beleidsnota inbreidingslocaties Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

com02Voorzitter , de Fractie van Lokaal Dinkelland is ingenomen met de beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Dinkelland 2016, zoals in dit voorgesteld raadsbesluit wordt aangeboden.

De fractie kan instemmen met het voorstel en de aanvullende informatie uit het toegestuurde raadsbericht. Lokaal Dinkelland is al sinds 2014 bezig om leegstand en ‘rotte kiezen’ in onze samenleving aan te pakken. Met de raadsbrief van 22 juni 2015 is reeds ingegaan op alle aspecten van onze motie die we in 2014 hebben ingediend en waar nu een nadere uitwerking aan is gegeven.  We zijn het met de wethouder eens dat leegstand een continuerend vraagstuk is en voortdurend onze aandacht nodig heeft. We zijn dan ook blij te constateren dat deze nota een bijdrage levert om zoveel mogelijk leegstand in onze gemeente op te heffen, zoals wij in de motie van september 2014 ook aan het College gevraagd hebben. We hebben ook geconstateerd dat er geen zienswijzen zijn ingediend!

Daarnaast voorziet de nota in een belangrijk aspect uit ons verkiezingsprogramma: minder regels. Lokaal Dinkelland is voorstander van deregulering en door de nota van 36 pagina’s terug te brengen naar 6 pagina’s voorzien we daar ruimschoots in. Uiteraard gaat het om kwaliteit. En door in deze nota te verwijzen naar reeds bestaand beleid, wet en regelgeving voldoen we daar aan.

Tot slot willen we er op attenderen dat we luisteren naar de samenleving. Dat we, als het kan, daar ook wat mee willen doen. Dit is een voorbeeld. Onze inwoners willen aan de slag, willen bouwen. Met deze nota geven wij hen daar de mogelijkheid voor. Dat het wenselijk is eerst de woonvisie vast te stellen en vervolgens de nota inbreidingslocaties begrijpen we. Maar het mag niet  zo zijn dat onze inwoners hinder ondervinden van onze bureaucreatie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.