Bezwaren tegen lozen van afvalwater door de NAM

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

boortorenIn 2007 is er een vergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken i.s.m. de Provincie Overijssel en betrokken gemeenten aan de NAM om afvalwater vanuit Schoonebeek via een oude ondergrondse gasleiding en onder hoge druk te injecteren in de lege gasvelden onder Mander, Tubbergen, Oldenzaal en onder gemeentelijke grond van Dinkelland.

Als enige fractie heeft Lokaal Dinkelland al in 2010 tegen de herontwikkeling  van Olieveld Schoonebeek gestemd, omdat er ook toen al geen goede oplossing was voor het afvalwater. Het bestemmingsplan werd helaas goedgekeurd. In januari 2015 heeft Lokaal Dinkelland opnieuw via een motie aandacht gevraagd voor de economische-, maatschappelijke-, en milieutechnische risico’s van transport en injectie in de Twentse bodem van afvalwater.

Het lozen van afvalwater vormt een bedreiging voor mens, dier en natuur. We maken ons zorgen over onze veiligheid en die van onze kinderen voor de toekomst.

Ruim 40.000 inwoners wonen in het gebeid waar afvalwater geïnjecteerd wordt.

Onze zorgen hebben betrekking op:

  • – Risico aardbevingen en mogelijke schade
  • – Risico productiewater in de ondergrond, wat betekend dit voor ons drinkwater?
  • – Risico van lekkages in de pijpleidingen
  • – Kwaliteit van het productiewater
  • – De risico’s van verontreiniging bij de locaties
  • – Nut en noodzaak van oliewinning

In de raadsvergadering van 27 jan 2015 hebben we unaniem een motie ingediend waarin we het college de opdracht hebben gegeven om aan te dringen op een breed en onafhankelijk onderzoek op basis waarvan alle actuele en relevante kennis beschikbaar komt over economische, maatschappelijke en milieutechnische risico’s van transport van afvalwater en de injectie hiervan in de bodem van Twente. Daarnaast is er een opdracht gegeven om te zoeken naar reële alternatieven.

Middels de motie zoals deze is voorgedragen door de PvdA willen we nogmaals het accent leggen op het bezwaar dat Lokaal Dinkelland heeft, al vanaf 2010 bij de herontwikkeling van Olieveld Schoonebeek, tegen de lozingen. Willen we deze lozingen stoppen dan moeten de afgegeven vergunningen ingetrokken worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.