Evaluatie afvalbeleid

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel evaluatie afvalbeleid.

afval01Op 1-1-2016 hebben we het nieuwe inzamelmodel “Diftar” ingevoerd.  Lokaal Dinkelland is blij met de toen gemaakte keuze. De doelstelling van het afvalbeleidsplan is om de huidige gemiddelde hoeveelheid restafval van 250 kg per inwoner per jaar in Dinkelland te verminderen tot 100 kg per inwoner in het jaar 2020 en naar 50 kg in het jaar 2030. Voorzitter,  zoals de cijfers nu laten zien, gaan we dit ruim halen en dat is goed nieuws.

Goed dat de inwoners hier zo fors aan meewerken en laten zien, en zelf nu ook beleven dat afval scheiden loont. Gemiddeld wordt nu ongeveer 5 x per jaar de restafvalcontainer aan de straat gezet. De afhaalfrequentie van het restafval kan hierdoor worden bijgesteld van 1 keer per 4 weken in plaats van 1 keer per 2 weken. Zoals we hebben kunnen lezen krijgen de inwoners die destijds bewust hebben gekozen voor een kleine container om hem elke twee weken af te laten halen, de mogelijkheid om deze gratis om te ruilen tegen een grote. We gaan er vanuit dat dit goed en tijdig naar de inwoners wordt gecommuniceerd.

Helaas wordt er niet door elk huishouden op de juiste manier met de scheiding van afval omgegaan en graag zien we dan ook dat de afvalcoach hier mee aan de slag gaat om nog betere resultaten in de toekomst te bewerkstelligen.

afval03Waar we het niet mee eens zijn Voorzitter, is dat de inwoner die juist goed aan het scheiden is nu met extra kosten wordt opgezadeld. Een huishouden dat nu alles scheidt ervaart een capaciteitsprobleem omdat de PMD container maar 1 x per 4 weken wordt opgehaald. Hen wordt via dit voorstel aangeboden om een extra PMD container te nemen tegen betaling van 50 euro! De omgekeerde wereld. Een huishouden die nu alles op de juiste manier scheidt en daardoor meer PMD afval heeft dan iemand die niet scheidt, moet dus nu extra betalen. Dat kan er bij ons niet in. Voorzitter, de opmerking in het voorstel “de vervuiler betaald” vinden we dan ook niet gepast omdat juist de inwoners die nu goed scheiden, (juist de basisprincipes van bronscheiding, het scheiden van waardevolle grondstoffen), nu met extra kosten worden opgezadeld.

Fabrikanten en winkeliers werken er hard aan om steeds minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Wat als PMD in de toekomst daalt? Neemt u dan, voorzitter, ook de PMD containers terug?

Wat verandering in de ophaalfrequentie kost, c.q. oplevert is ons uit de beantwoording van de vragen niet duidelijk geworden. Volgens ons is dit ook een kwestie van onderhandelen met de Rova.

Lokaal Dinkelland vindt dus om meerdere redenen een extra container geen goede oplossing.

  • Het brengt extra kosten met zich mee voor die mensen die goed scheiden
  • Niet iedereen heeft ruimte voor een extra container
  • Inwoners geven aan geen vierde container te willen
  • Inwoners geven aan problemen te hebben met de ophaal frequentie

Als op de duur de hoeveelheid PMD vermindert, kan de ophaal frequentie gemakkelijk aangepast worden

Met uw goedvinden wil ik graag een Amendement hiervoor indienen en graag wil ik deze voorlezen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.