Jaarstukken 2015 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

noaVoorzitter, College, Aanwezigen,

De jaarstukken 2015 van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn ter kennisneming aan ons als raad aangeboden. Dank voor de samenstelling en aanlevering vanuit dit huis.

De organisatie legt verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiele resultaten.

De taakstelling voor 2015 is volledig gerealiseerd. Risico’s zijn in beeld gebracht (25 stuks in totaal) en het benodigde weerstandsvermogen is op basis daarvan berekend en komt neer op een bedrag van 727.000,00 euro. Dit vraagt om een dotatie van 250.000,00 euro, zodat de norm van 1,0 wordt behaald.

In 2015 zijn veel bedrijfsvoeringsonderdelen geoptimaliseerd. Door verdergaande harmonisatie van beleid heeft men het onderhoud van 90 applicaties kunnen beeindigen en wat Lokaal Dinkelland vooral belangrijk vindt het realiseren van de doelstelling betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers,bedrijven en instellingen.

Ca. 70 medewerkers zijn gestart met tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Er is een TalentLab ingericht voor stagiaires, trainees en werkervaringsplaatsen. En het ziekteverzuimpercentage is licht gedaald. En voor de gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen gemaakt.

In 2015 is er een nieuwe P & C cyclus ingevoerd die we nog eenmalig op papier verstrekt hebben gekregen (blij,blij) maar die we straks digitaal via Pepperflow behandelen.

Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen binnen Noaberkracht worden gehaald en dat men voorsorteert op de toekomst .

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.