Jaarstukken Gemeente Dinkelland 2015

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, College, Aanwezigen,

Voor liggen de jaarstukken 2015 van de gemeente Dinkelland. De organisatie heeft veel werk moeten verrichten, dank voor de samenstelling en de aanreiking op papier.

Een financeel afgesloten jaar komt voorbij. Geschiedenis. Hoe hebben wij onze gemeentelijke huishouding in 2015 bestierd ? Veranderen kunnen we niets meer, wel ervan leren en op voortborduren in de toekomst.

744x486-afbeelding-tekst-4k-glasvezel_xsEr wordt een 20-tig tal punten genoemd waarop voor- en nadelen zijn behaald.  Per saldo leidt dit tot een plus, in belangrijke mate veroorzaakt door het sociale domein en afwikkeling subsidieafspraken Wonen. Binnen het sociaal domein zijn grote fluctuaties waar te nemen binnen de specifieke taken.  Lokaal Dinkelland is blij dat het bedrag van 150.000 euro voor het Stimuleringsfonds is doorgeschoven naar 2016. Zoals door de wethouder aangegeven zullen hier op korte termijn initiatieven vanuit de maatschappij voor worden uitgevoerd. Als we het goed hebben begrepen liggen deze voor ter beoordeling.

We kijken nog even achterom:

Met betrekking tot krachtige kernen

 • Het Spikkert, Commanderie, Centrum Weerselo, Klooster Ootmarsum zijn volop in ontwikkeling.
 • De nieuwe afvalinzameling loopt volop na wat aanloopprobleempjes zet iedereen zich in om optimaal te scheiden en de duurzaamheidsnota met haar 12 speerpunten is vastgesteld.
 • Rossum krijgt een mooie nieuwe school, het eerste overleg met Dorper Esch gebruikers heeft plaatsgevonden en de buitensportaccomodaties zijn verzelfstandigd.

Economische kracht en werk;

 • Bedrijventerreinen zijn uitgebreid en geherstructureerd en er is begin dit jaar een bedrijvencoach aangesteld.
 • Er vindt een betere afstemming plaats tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven. Goed om te constateren is dat ook het aandeel jongeren zonder werk zienderogen afneemt.
 • Het plan Energieneutraal Noord Deurningen won een mooie prijs en is volop in ontwikkeling
 • Het kap- en VAB-beleid is door ons als raad vastgesteld.

Burger en bestuur;

 • De gemeente komt vanaf 2015 naar de inwoner toe. Afspraken kunnen gewoon bij mensen thuis plaats vinden. Ook is er een proef gedaan met wijkspreekuren in een aantal kernen.
 • Vergunningen voor evenementen hoeven niet elk jaar opnieuw aangevraagd te worden, maar hebben een geldigheidstermijn van 5 jaar.
 • En daar waar mensen digitaal willen en kunnen worden bediend biedt de gemeente hiertoe meer en betere mogelijkheden.
 • Efficiency wordt naast de digitalisering ook nog eens gehaald uit samenwerking binnen de regio en door de nieuwe noaberkrachtorganisatie.

Omzien Naar Elkaar;

 • Het Team Ondersteuning en Zorg is gestart met als uitgangspunt voor de inwoner 1 plan en 1 aanspreekpunt
 • De heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen is ingezet op allerlei fronten
 • En er is en wordt gezocht naar verantwoorde, betaalbare maar ook zeker en dat is wat Lokaal Dinkelland zo belangrijk vindt passende ondersteuning voor degenen die dit daadwerkelijk nodig hebben.

Tot slot een aantal financiele feiten uit 2015 die opvielen.

Een overgebleven bedrag in recreatie en toerisme, zijn daarmee kansen voorbij gegaan ? Lokaal Dinkelland dringt er op aan om beleidsvoornemens uit te voeren als de middelen daarvoor ter beschikking zijn gesteld.

3d1Effecten van de drie decentralisaties. Een verschil van 1.764.000,00 euro positief tussen hetgeen begroot en dat wat het daadwerkelijk heeft gekost. Op zich prima. Wat Lokaal Dinkelland wel belangrijk vindt is dat de zorg en aandacht wordt verleend die bedoeld is. Een financieel positief resultaat in dit sociaal domein hoeft niet te betekenen dat er ook maatschappelijk gezien een positief resultaat wordt behaald. Dit is een oproep aan onze wethouders om ook in de toekomst te waken over dat maatschappelijk doel.

In 2015 is gestart met de invoering van de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen. Deze heeft een saldo van 4.500.000,00. Een bedrag waaraan inmiddels ook al weer invulling is gegeven.

Lokaal Dinkelland is tevreden over de ratio waarmee ons weerstandvermogen wordt weergegeven. En eigenlijk ziet deze er nog beter uit, omdat een deel van de RIBAM ook is bestemd om toe te voegen aan de algemene reserve. Wij zullen de ontwikkeling van de ratio kritisch volgen om de mogelijkheden om nieuw beleid te creeeren te onderzoeken.

Tot slot voorzitter,

Achteraf gezien heeft het al genoemde overschot op de 3-D’s geleid tot het positieve resultaat van 1.393.000,00 euro zo als dat nu blijkt. Ook dat houdt ons kritisch. Immers zonder dat overschot zouden we een negatief resultaat optekenen. En Lokaal Dinkelland is van mening dat een jaarresultaat niet duurzaam positief mag zijn als gevolg van resultaten in het sociale domein.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.