Motie: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 26 januari 2016
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland
Indieners: fractie’s CDA, Lokaal Dinkelland, VVD n D66.

De raad van de gemeente Dinkellan

In vergadering bijeen op 26 januari 2016

Constaterende
Dat momenteel het project glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland in uitvoering is;

Overwegende
Dat het doel van dit project is een zo hoog mogelijke aansluitdichtheid van percelen in het buitengebied te realiseren;

Dat het digitaal ontsluiten van het buitengebied van de gemeente Dinkelland economisch en sociaal van essentieel belang is;

Dat een marktpartij aan circa 96% van de bewoners een passend aanbod voor een glasvezelaansluiting doet of heeft gedaan;

Dat binnenkort wordt gestart met de aanleg indien er sprake is van een minimaal vereiste deelname van 50%;

Dat aan 4% van de perceeleigenaren een eigen bijdrage in de aansluitkosten wordt gevraagd, omdat deze substantieel hoger zijn dan gemiddeld;

Dat de kans reëel is dat er om die reden een aantal perceeleigenaren niet mee doet en dat in Dinkelland een glasvezelnetwerk ontstaat met ‘witte vlekken’;

Dat er daarnaast sprake is van een ongelijke behandeling van perceeleigenaren, die is gebaseerd op technische calculaties en afwegingen van de aanbiedende marktpartij;

Dat de provincie Overijssel met de gemeente Dinkelland de ambitie deelt om het gehele buitengebied aangesloten te krijgen op het glasvezelnetwerk en hiervoor ook financiële middelen beschikbaar heeft.

Spreekt uit
Van oordeel te zijn dat de markt faalt voor de groep perceeleigenaren die geen gebruik kan maken van de “normale” aanbieding;

Dat voor deze groep moet worden gezocht naar een alternatieve en redelijke oplossing;

Dat de gemeente zich moet ten volle moet inzetten om de beschikbare provinciale middelen ook voor deze groep beschikbaar te krijgen respectievelijk te houden;

En roept het college op 

  1. Zich ten volle in te zetten voor een zo hoog mogelijke dekking van het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk in het buitengebied van Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de groep perceeleigenaren die onder de groep van 4% vallen;
  2. Met de provincie in overleg te treden met als doel om – met de inzet van provinciale middelen – te komen tot een voor de perceeleigenaren betaalbare realisering van een glasvezelaansluiting; 

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 26 januari 2016
Fractie,s CDA, Lokaal Dinkelland, VVD en D66.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.