Motie: Omvang formatiesterkte politie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 23 februari 2016
Agendapunt  6
Onderwerp: omvang formatiesterkte politie
Indiener: fractie CDA, Lokaal Dinkelland en D66

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 23 februari 2016;

 

constaterende dat:

 • de vier NOT -burgemeesters van Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen met grote zorgen hebben kennisgenomen van de gevolgen van het Inrichtingsplan Nationale Politie en de kortingsplannen op de formatiesterkte van het basisteam;
 • deze burgemeesters op 18 januari jI. door middel van een brief deze zorgen hebben gedeeld en hebben uitgesproken dit “een niet-acceptabele ontwikkeling” te vinden;
 • er een toezegging was dat bij de vorming van de nationale politie de kwaliteit van dienstverlening op hetzelfde niveau zou blijven;
 • Noordoost Twente geconfronteerd zal worden met een scherpe daling binnen drie jaar op de kwaliteit  en het niveau van de formatieplaatsen van het basisteam;
 • onze politieorganisatie op dit moment al over onvoldoende materieel en menskracht beschikt;
 • de term ‘voldoende blauw op straat’ op zeer gespannen voet staat met de voorgestane dienstverlening richting onze burgers.

 

overwegende dat:

 • ons als raadsleden regelmatig signalen bereiken van inbraken en andere misdrijven;
 • veel inwoners steeds vaker aangeven zich minder veilig te voelen;
 • een politiek signaal vanuit de gemeenteraden het signaal van de vier burgemeesters zal ondersteunen en bevestigen.

 

roept het college op om:

 • alles in het werk te stellen om “kwalitatieve uitholling van de politieorganisatie door verdere bezuinigingen in de formatie een halt toe te roepen”;
 • deze motie te versturen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, de fracties in de Tweede Kamer, de Staten van Overijssel, de 14 Twentse gemeenten, de Veiligheidsregio Twente de Driehoek Noordoost Twente, de voorzitter van het Districtelijk Veiligheidsoverleg en de  verantwoordelijke korpschef voor het district Twente.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie’s CDA en Lokaal Dinkelland en D66

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.