Motie: Optimaal betrekken gebruikers Dorper Esch bij toekomstplannen Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 28 juni 2016
Onderwerp: optimaal betrekken van gebruikers van de Dorper Esch bij de toekomstplannen voor de Dorper Esch
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 28 juni 2016

Constaterende
Dat de vertegenwoordigers van de gebruikers van de Dorper Esch zich hebben teruggetrokken uit het overleg met de gemeente aangaande de toekomst van de Dorper Esch.

Dat daardoor de inbreng en inspraak van alle gebruikers van de Dorper Esch bij dit belangrijke project niet meer gegarandeerd is.

Dat daardoor de ontwikkeling van de Dorper Esch kan stagneren, dan wel dat er plannen kunnen worden ontwikkeld die niet gedragen worden door de gebruikers.

Overwegende
Dat de inbreng van alle gebruikers van de Dorper Esch van grote waarde is voor een toekomstbestendig sportcomplex.

Spreekt uit
Dat de inbreng van alle gebruikers van de Dorper Esch een belangrijke rol moeten blijven spelen voor een toekomstbestendig sportcomplex.

Dat daarom optimale betrokkenheid van de gebruikers bij het vaststellen van de uitgangspunten en het programma van eisen voor het sportcomplex noodzakelijk is .

En draagt het college op

  1. Om opnieuw in gesprek te gaan met de gebruikers van de Dorper Esch, ten einde de betrokkenheid en de inbreng van de gebruikers bij de Dorper Esch plannen te garanderen en hun inbreng binnen de door de gemeente gestelde kaders te verwerken in het programma van eisen.
  2. Aan de raad terug te koppelen op welke manier gegarandeerd wordt dat de gebruikers optimaal betrokken blijven bij de plannen van de Dorper Esch tijdens het hele proces.

En gaat over tot de orde van de dag
Dinkelland, 28 juni 2016
Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.