Motie: Sluiten radiologie MST Oldenzaal

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering d.d. 11 juli 2016
Agendapunt Open debatronde
Onderwerp: Bezuiniging röntgenfoto’s MST spoedzorg Oldenzaal
Indiener: fracties Lokaal Dinkelland, CDA en …………

De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 11 juli 2016

 Overwegende

dat de Raad van bestuur van MST de beslissing heeft genomen de Radiologie van de MST-locatie Oldenzaal te sluiten op werkdagen na 17.00 uur en gedurende de gehele weekeinden;

Spreekt uit

dat door het effectueren van deze beslissing ernstig afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de patiëntenzorg die wordt geleverd door de huisartsen op de huisartsenpost te Oldenzaal;

dat patiënten straks worden gedwongen om voor het maken van röntgenfoto’s tussen de MST-locaties te pendelen;

dat dit door de patiënten die zijn aangewezen op de zorg door de huisartsenpost als zeer klantonvriendelijk zal worden ervaren;

En draagt het college op:

  1. De Raad van bestuur van MST kenbaar te maken dat deze vorm van bezuiniging vanuit het perspectief van de patiënt zeer onwenselijk is;
  2. De Raad van bestuur te verzoeken de genomen beslissing terug te draaien of in elk geval, in overleg met de huisartsen, te komen tot een werkbare situatie die voorkomt dat patiënten worden gedwongen voor röntgendiensten tussen de MST-locaties te pendelen;

En draagt het presidium op

deze motie ter kennis te brengen aan de 14  gemeenteraden in Twente, de provincie Overijssel, de Tweede kamer en aan de artsenkring van de huisartsenpost MST locatie Oldenzaal;

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland 11 juli  2016
Fractie Lokaal Dinkelland (Berthie Schutte)
Fractie  CDA (Erik Hemmer)

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.