Motie: Tegen lozen van afvalwater door de NAM

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 22 maart 2016
Agendapunt vreemd aan de orde van de agenda
Onderwerp: Stop Afvalwaterinjectie NAM
Indiener: fractie’s Lokaal Dinkelland, PvdA

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 22 maart 2016

 Constaterende dat:

 • er momenteel grote hoeveelheden afvalwater door de NAM in onze Twentse bodem worden geloosd;
 • hierover in Twente op initiatief van de actiegroep (Stichting) Stop Afvalwater Twente een brede maatschappelijke discussie op gang is gekomen;
 • om het lozen van afvalwater in de Twentse gasputten te stoppen de vergunningen moeten worden ingetrokken.

Overwegende dat:

 • de lozing van afvalwater een bedreiging vormt voor mens, dier en natuur voor nu en in de toekomst;
 • de vervuiling die plaatsvindt onomkeerbaar is;
 • de toekomst van ons Twentse landschap belangrijker is dan het economische belang van de NAM;
 • wij in het kader van duurzaamheid kiezen voor duurzame energie boven fossiele brandstoffen;
 • de handtekeningenactie van de Stichting Stop Afvalwater Twente en goede graadmeter vormt voor  het maatschappelijk draagvlak van de vergunning.

Draagt het college op:

Bezwaar te uiten tegen de lozing van afvalwater door de NAM bij zowel de provincie als de landelijke overheid;

 1. Alle politieke en juridische mogelijkheden te benutten om de verleende vergunning hiervoor terug te draaien;
 2. De ingezamelde handtekeningen van de actiegroep (Stichting) Stop Afvalwater Twente te gebruiken als onderbouwing van het maatschappelijk draagvlak tegen de lozingen.

Draagt zijn presidium op:

Deze motie onder de aandacht te brengen van:

 • de overige Twentse gemeenten
 • Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel
 • de Minister van Economische Zaken

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de raad van 22 maart 2016

Fractie Lokaal Dinkelland en PvdA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.