Motie: Uitstervingsgevaar bestuivers

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 22 maart 2016
Agendapunt  6
Onderwerp: omvang formatiesterkte politie
Indiener: fractie’s Lokaal Dinkelland, PvdA, CDA en D66

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 22 maart 2016;

Constaterende dat:

 • Er een baanbrekend rapport van de Verenigde Naties is verschenen met de eerste wereldwijde inventarisatie van bestuivers; (IPBES ; Pollinators Vital to Our Food Supply Under Threat)
 • er volgens dat rapport veel bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers uit dreigen te sterven;
 • de oorzaken divers zijn zoals intensieve landbouw, gewasbestrijdingsmiddelen, ziekten en klimaatverandering;

Overwegende dat:

 • zonder bestuiving de duurzame productie van de meeste soorten groente en fruit en andere gewassen in gevaar komt;
 • daarmee een groot deel van de voedselvoorziening en daarmee de levens van honderden miljoenen mensen in gevaar komen;
 • wij als gemeente een heel klein steentje bij kunnen dragen door op zoveel mogelijk plaatsen wilde bloemen te zaaien;
 • er dan rekening mee gehouden moet worden dat er minder vaak gemaaid kan worden;
 • de kosten voor de zaden kunnen – zo mogelijk – gedekt worden uit het minder maaien van bepaalde, daarvoor in aanmerking komende grondstukken;
 • het daarom nuttig is hierover voorlichting te geven aan onze inwoners via de info-pagina en de website;

Draagt het college op:

 • een inventarisering te maken van geschikt braakliggend terrein, groenstroken, wegbermen en akkerranden;
 • er zorg voor te dragen dat op deze gronden jaarlijks wilde bloemen gezaaid worden;
 • de bevolking attent te maken op de noodzaak hiervan;
 • gebruik te maken van de mogelijkheden die Landschap Overijssel daarvoor aanbiedt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.