Ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

CDA motie VRT 24-5-16

Voorzitter voor ons ligt het voorstel kennis te nemen van de diverse ontwerpbegrotingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Kortweg GR.

In de commissievergadering hebben we aandacht gevraagd de effectiviteit en efficiency van de vele GR’s waar Dinkelland deel van uitmaakt. We zijn het met de wethouder eens dat je sommige dingen niet alleen kunt en dus wel samenwerking moet zoeken, maar kritisch blijven kijken naar nut en noodzaak van de gemeenschappelijke regelingen waar Dinkelland deel van uitmaakt, blijft noodzakelijk.

De wethouder heeft aangegeven dat de paragraaf Verbonden Partijen in de gemeentelijke begroting 2017 in het kader van de BBV de zondermeer al anders wordt ingericht.01

Lokaal Dinkelland lijkt het verstandig dat in navolging van Tubbergen ook voor Dinkelland een notitie Verbonden Partijen wordt opgesteld en aan de raad wordt aangeboden, waarin alle verbonden partijen vanuit de nieuwe BBV gedragsregels worden doorgelicht.

Dit gezegd hebbende komen we bij de voorgestelde begroting van de veiligheids regio die wij ter kennisgeving aangeboden hebben gekregen.

Na herhaaldelijk aandacht te hebben gevraagd voor de problematiek van het  niet nakomen van gemaakte afspraken en waarbij met name de aantijden daar een voorbeeld van zijn.

Vinden  wij van lokaal dinkelland  het tijd worden voor een ander signaal richting de veiligheids regio.02

Als zij hun afspraken niet nakomen waarom zouden wij ons er dan wel aan moeten houden ?

Daarom hebben wij samen met onze coalitiegenoot besloten de motie in te dienen.

Tot zover in eerste termijn.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.