Progammabegroting 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, College, Aanwezigen,

k8984352Ter kennisname is aan ons als raad de programmabegroting 2017 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen aangeboden. Dank aan de organisatie voor de samenstelling hiervan.

Voor de begroting van de gemeenschappelijke regeling zijn 3 taken uit het BBV van toepassing namelijk weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering.

Risico’s worden in beeld gebracht en reserve ingebouwd om deze te ondervangen, zodat de benodigde weerstandcapaciteit van 1,0 wordt gehaald. Daarmee staat een financieel voldoende veilige organisatie.Er zijn regels opgesteld voor korte en lange termijn financieringen dit om grote schommelingen in rentelasten te kunnen ondervangen. Noaberkracht voldoet hieraan.

Van groot belang voor de uitvoering  van alle taken binnen de organisatie is een adequate bedrijfsvoering. Nogmaals wordt de veranderende rol van de overheid geschetst naar NEVENHEID. Waarbij ze een partner van de samenleving moet zijn, die de verbinding zoekt, mobiliseert en regisseert met aandacht voor het proces en inspireert en faciliteert. Twee belangrijke voorbeelden daarin zijn het Bedrijfsplan openbare ruimte en het Uitvoeringsplan Dorper Esch.

Hierop sluit ook het zich wijzigende personeelsbeleid aan. Mobiel, flexibel en ontwikkelingsgericht zijn. De burger staat centraal in de communicatie. Interactief en in vroege stadia burgers betrekken bij het beleid en verbetering van de digitale dienstverlening staan hoog in het vaandel.

Tot slot heeft de organisatie een taakstelling opgelegd gekregen. Er zal door allerlei samenwerkings-voordelen een financiele slag gemaakt moeten worden welke in de meerjarenbegroting is opgenomen en waaraan continue aandacht wordt besteed, zodat deze ook daadwerkelijk wordt gehaald.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.