Uitstervingsgevaar bestuivers (Bijen, vlinders etc.)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

bijVoorzitter, tijdens de commissievergadering van 15 maart jl.  hebben we als Lokaal Dinkelland al de vinger op zere plek gelegd: steeds minder bestuivers, zoals daar zijn de vlinders, de hommels , de bijen enz. hebben kansen om te overleven. Oorzaken zijn volop te vinden en het wordt hoog tijd om het tij te keren.

Immers het belang voor onze toekomstige voedselvoorziening staat op het spel: geen bestuiving is geen voedsel.

Wij als gemeente Dinkelland kunnen in deze malaise ook iets betekenen; ook al lijkt het weinig, ergens moeten we starten om zorgvuldiger om te gaan met de biotopen voor genoemde dieren. Als wij als gemeente het goede voorbeeld geven en de juiste maatregelen treffen, kan dat ook zijn uitwerking hebben op private gronden. “Goed voorbeeld, doet volgen”

bloemEen oproep aan de wethouder om te inventariseren waar in onze gemeente geschikte gemeentelijke braakliggende terreinen en groenstroken zouden kunnen worden ingezaaid met jaarlijks terugkerende wilde bloemen, en daarbij het maaibeleid aanpassend, heeft hij tijdens dat overleg reeds toegezegd. We zijn daar blij mee. Ook hebben we verzocht om in contact te treden met professionals zoals de imkerverenigingen.

We onderstrepen dit verzoek dan ook graag met het mede -indienen van de motie die zojuist door dhr. Severijn van de PvdA is ingediend en hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder met daadkracht deze motie ter hand neemt, de lente is net begonnen en we willen liever geen tijd meer verspillen. We wensen hem daar veel succes bij. We verwachten wel een evaluatie over een jaar.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.