Vermindering van formatieplaatsen Politie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, het beantwoorden van de schriftelijke vragen van lokaal Dinkelland betreffende de inkrimping van de formatieplaatsen bij de politie geeft geen aanleiding tot tevredenheid en rust.

Hoewel wij ons terdege beseffen dat wij als lokale politiek eigenlijk geen stem hebben in deze ,  willen wij als lokale partij  en vertegenwoordigers van onze burgers,een dergelijk aantasting van ons gevoel van veiligheid en rust niet zonder een krachtig signaal richting korpsleiding en landelijke politiek laten passeren.

01Uit de beantwoording  blijk dat de korpsleiding de daling denk op te vangen door het andere faciliteren van het korps ( smartphone,  Ipads  en tabelts). En ja we krijgen zelfs twee voertuigen met de nieuwste snufjes.

Al deze maatregelen zijn PRACHTIG maar voorzitter de aanrijtijden blijven onder druk staan en zullen soms niet gehaald worden. Dat is onzes inziens onacceptabel. De huidige daling van de formatieplaatsen en de gevolgen voor het veiligheidsgevoel van onze burgers is echter ook een zaak die ons als plaatselijke politiek wel aangaat. Ook de toename van grens overschrijdende criminaliteit zou aanleiding moeten zijn tot eerder EEN uitbereiding van de formatieplaatsen in plaats van daling.

Ook gaat het nieuwe werken ten koste van de kwaliteit van de bureau bezetting die op dit moment al heel beperkt is.

Wij realiseren ons dat er in verleden andere fracties tegen de maatregelen toen gepresenteerd werden hebben geageerd. Wij zagen toen NOG geen aanleiding om daar tegen stelling te nemen. De huidig daling van de formatieplaatsen heeft ons inziens een veel grotere impact.

Kortom de aangekondigde daling is in onze ogen niet te accepteren en wij zijn dan ook blij met signaal dat de burgermeesters hebben afgegeven. De motie die wij samen met onze coalitiepartner hebben ingediend moet dan ook gezien worden als duidelijk ondersteuning voor de stellingname van onze en de andere burgermeesters. En als signaal  dat Veiligheid en rust op met name het platteland en de kleinere kernen en steden gaat BOVEN formatieplaatsen.

Motie

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.