Visie op rapport Dinkelland Bestuurt

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,   Aanwezigen,

WAAROM NOG STEMMEN ? Dat stond er gisteren in de krant. Ik citeer de heer Gerard Nijhuis. Gevolgd door:

Een treffende analyse over “Algemeen Belang Dinkelland”, een partij niet door de kiezer gekozen, een partij nota bene, of beter gezegd een verdwaald duo, dat ook nog eens een bestuurder die heeft getracht zijn eigen partij volledig op te blazen als wethouder voordraagt.

Formeel, ja formeel kan dit gewoon.

Maar beste mensen waar is het fatsoen ?

In een proces dat al maanden gaande was is alles keurig bekokstoofd in achterkamertjes. Via stille afspraken werd de strategie bepaald.

Er werd hoogverraad gepleegd, door de wethouders Stokkelaar en Steggink op zondagochtend 30 oktober toen ze Agnes ten Dam-Koopman en Henk Meijer hielpen om hun brief op te stellen aan de voorzitter van de gemeenteraad van Dinkelland. De zetelroof was hiermee een feit en in meerderheid kon nu legitiem (met een meerderheid van 11 zetels in de nieuwe coalitie CDA/VVD en het onstane ABD) wethouder Zwiep naar huis worden gestuurd op 1 november.

Na de met spoed ingelaste fractiebespreking op maandag 31 oktober waarbij, in de emotie over het gebeurde, aan de twee wethouders te kennen werd gegeven dat ze beter via de achterdeur zouden kunnen vertrekken, omdat er in hen geen vertrouwen meer was, zegden zei na de motie van wantrouwen aan het voltallige college op 1 november door onze fractie op dinsdag hun lidmaatschap van Lokaal Dinkelland op, maar bleven gewoon als wethouder aan. Totdat op zaterdag in de krant een niet mis te verstane analyse werd gegeven waarop alsnog wethouder Stokkelaar haar ontslag indiende.

Gedurende die hele periode heeft de fractie van Lokaal Dinkelland steeds contact gehouden met haar coalitiepartner CDA. Ondanks de leugens die het CDA daarover in de pers liet publiceren, dat er juist geen contact zou zijn. Ook heeft Lokaal Dinkelland aangegeven dat het de coalitie beschouwde als een verstandshuwelijk en dat we dat tot 2018 prima zouden kunnen voortzetten. De begroting was gepasseerd, al onze wensen vanuit het raadsperspectief waren overgenomen.

Maar allang voordat er überhaupt een verkenner was aangesteld was de nieuwe coalitie al in kannen en kruiken, puur en alleen omdat in eerste instantie 3, maar nu nog 2 wethouders zo gehecht waren aan het pluche, dat ze daar alles voor over hadden om te mogen blijven zitten. En nummer 3 stond al te trappelen van ongeduld. Met de aanvraag van het rekenkameronderzoek had de VVD de aanzet gegeven voor het ontslag van wethouder Zwiep en de kandidatuur van wethouder Brand.

En toen het kannen en kruiken verhaal eigenlijk al helemaal duidelijk was besloot de burgemeester, onwetend over dit alles, een verkenner aan te stellen. MOSTERD NA DE MAALTIJD. Maar natuurlijk wel een prima en legitieme manier om DAT te bestendigen wat stiekem allang tussen CDA/VVD en wethouder Steggink geregeld was. Namelijk de nieuwe coalite CDA/VVD/ABD en het behoud van de wethoudersstoel.

dinkelHet rapport Dinkelland Bestuurt ! met een uitroepteken vermeld nergens expliciet het standpunt van Lokaal Dinkelland. DAT vinden wij jammer. Er staat niet dat puur op dossier wethouder Kleissen van zijn functie is ontheven omdat hij weigerde uitvoering te geven aan een opdracht van de raad. Niet vermeldenswaardig ? Ook staat er nergens vermeld dat er inzake het rekenkameronderzoek sprake was van een collectieve verantwoordelijkheid en er geen direct aanwijsbare verantwoordelijke aan te wijzen was. En wat nog wel het meest vreemde is, is dat men in het rapport refereert aan non-interventie afspraken met betrekking tot elkaars wethouders. Dit zou voor elke wethouder een vrijbrief zijn en de raad buiten spel zetten in haar kaderstellende en controlerende rol. Lokaal Dinkelland kende en kent deze afspraak niet en distantieert zich hier ook ten volle van.

En daarom VOORZITTER, begrijp ik de vraag van de heer Nijhuis wel, door achterkamertjespolitiek, zetelroof en hoogverrraad ontstaat er straks een coalitie met een partij die nooit door de kiezer is gekozen en een coalitie van VVD en CDA (5463)die samen met elkaar niet zoveel stemmen hebben behaald dan Lokaal Dinkelland (5596) alleen heeft gekregen in 2014.

Kortom een groter kiezersbedrog dan dit bestaat er niet.

Het wordt weer bitterkoud in Dinkelland. Een gure wind waait de inwoners van deze mooie gemeente het komende jaar recht in het gezicht. Het slechte weer dat wordt veroorzaakt door een niet door de kiezer gedragen coalitie. Waarin het CDA de boventoon zal gaan voeren. Het CDA en ik citeer de heer Jos Jogems, uit het NRC van 2 december jongstleden, die weer terug wil naar “een conservatieve katholiek als partijleider”, want dat zou de partij zomaar 5 extra zetels kunnen opleveren. Een partij dus die ALLEEN MAAR bezig is met het aantal zetels dat ze wensen te behalen.

We gaan weer terug naar overheid en geen nevenheid? Terug naar het kweken van angst en niet van saamhorigheid? Terug naar het bepalen voor de inwoners en niet samen met de inwoners ?

Valse sentimenten opwekken aan vroeger tijden daarbij is niemand gebaat. We moeten bouwen aan de toekomst van onze gemeente. En dat is wat Lokaal Dinkelland doet en ook in de toekomst wil gaan doen SAMEN met die inwoners.

Al noemt men ons weleens naïef, maar Lokaal Dinkelland is en blijft de partij die gelooft in eerlijke en transparante politiek en die er alles aan zal doen om deze gemeente mooier en beter te maken en altijd zal blijven luisteren naar wat er speelt in de gemeenschap en wat de mensen in deze gemeente beweegt.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.