Voorstel inzake kredietverlening klooster Ootmarsum

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

ks01Voorzitter,
Noem mij een andere gemeente waar er zoveel wordt gesproken over een klooster dan in onze gemeente Dinkelland.

Voor ons ligt het voorstel inzake de kredietverlening voor het klooster in Ootmarsum. Wat ging er nou precies aan vooraf tot op heden.

In 2007 werd door het toenmalige college het klooster aangekocht met de bedoeling om het op zeer korte termijn weer te verkopen. Maar dat liep spaak met als gevolg dat men moest zoeken naar andere mogelijkheden voor dit gebouw.

Vervolgens werd er met Kondor Wessels een contract tot ontwikkeling gesloten, maar ook deze partij zag uiteindelijk af van haar ontwikkelplannen hetgeen contractueel tot de mogelijkheden behoorde. En zo kreeg de gemeente het klooster weer terug eind 2013.

Wethouder Stokkelaar kreeg weer een fikse erfenis op haar bordje. Kun je als particulier afzien van zo’n erfenis, als gemeente zijnde rest alleen de mogelijkheid om hens bij te zetten en er toch een succesvol project van te maken.

Het project was terug “ad fontes”, terug naar de bron, zoals in het raadsbericht beschreven dat wij op 25 oktober 2013 hebben mogen ontvangen.

In dit raadsbericht werd ook duidelijk gemaakt dat men meteen al was gestart met oriënterende gesprekken met mogelijke geïnteresseerde partijen.

Los daarvan waren er natuurlijk ook al een aantal zaken wel gerealiseerd zoals de kloostertuin, het mortuarium, de parkeerplaatsen en het bestemmingsplan was al gewijzigd.

In dit raadsbericht werd duidelijk ook aangestipt wat de doelstelling was voor de invulling van het klooster namelijk een toeristische meerwaarde creeeren voor Ootmarsum die reuring genereert.

Op 10 december 2014 hebben wij van de wethouder een tweede raadsbericht ontvangen met daarin onder andere de mededelingen dat de boekwaarde van 2 miljoen terug verdiend moet worden. In dit bericht staat tevens wat er al bereikt is op dat moment en wat het streven is voor de overige ruimten.

Naar aanleiding van deze berichten is er tot op heden doorgewerkt aan de uitwerking van plannen zoals dit in het raadsbericht van 25 oktober 2013 al was aangekondigd, dat men zelf zou overgaan tot het zelf ontwikkelen.

En nu ligt naar aanleiding van dit hele proces een voorstel voor de kredietverlening voor. De markt trekt aan, de rentestand is nog nooit zo laag geweest. Goed gesitueerde particulieren zoeken naar alternatieven om te beleggen, jongeren en ouderen zoeken hippe wooneenheden die ze geheel naar eigen idee kunnen en mogen inrichten. Daarvoor biedt het klooster hun bij uitstek een prima kans.

ks02De ruimten die daarnaast nog beschikbaar zijn worden ingevuld door nieuwe te werven partijen. Sculte Stokerij en Kosse zijn inmiddels gevestigd en hebben ook al 2 nog te ontwikkelen appartementen afgenomen. De radboudzalen zijn verhuurd aan glasblazerij Mark Locock. Met een bouwconsortium is men in overleg voor de overige appartementen.

De kapel en de nevengelegen ruimtes zullen in eigendom blijven van de gemeente voor het vervullen van maatschappelijke doelen. (De gronden van deze ruimten die een waarde vertegenwoordigen wordt afgeboekt. En er wordt 153.000,00 euro geïnvesteerd.

In het technisch vragenuur en in de commissie zijn er behoorlijk wat vragen gesteld en antwoorden gegeven. En terecht. Want we praten hier niet over een gat in de straat of een verzakte stoeptegel. Maar het gaat erom een levend en aansprekend hart in Ootmarsum te behouden en waar mogelijk te verfraaien, zonder dat dit de gemeente onnodige risico’s brengt.

Dan resteert de vraag durven wij het aan om als raad ja te zeggen tegen dit voorstel. Wethouder wij hebben het uitvoerig bediscussieerd in onze fractie, maar gezien de voortvarendheid waarmee er al gewerkt is in de afgelopen twee jaar en de economische situatie van nu denken wij dat hetgeen nu voorligt haalbare kaart moet zijn. Dus vanuit de fractie van Lokaal Dinkelland een volmondig JA.

Niet meer treuzelen en wachten op derden of vooruitschuiven naar een eventuele marktpartij, want dat hebben we 6 jaar lang gedaan zonder resultaat. Maar de mouwen opstropen en vol elan aan het werk, zodat Ootmarsum over een afzienbare termijn een volledige en levendige invulling van haar klooster heeft, al is het dan zonder de nonnetjes.

Tweede termijn:
Het CDA doet een voorstel om naast de afboeking van de grondwaarde voor de kapel en nevengelegen ruimten ook de investering direct af te boeken. In eerste instantie leek dit voor ons een vreemd voorstel. Want de terugverdienmodus zou een extra stok achter de deur zijn om de ruimten goed te exploiteren.
Maar gelet op het huidige gebruik van deze ruimten, waarin het “huis van de spiritualiteit” haar activiteiten ontplooit, waar de Losserhof haar exposities houdt, waar scholen een uitvoering kunnen houden en ga zo maar door. Gelet op de sacrale en maatschappelijke functie die dit deel van het gebouw heeft en daardoor vaak door doelgroepen wordt gebruikt met geen of een heel klein budget is het mooi om daar omgerekend per jaar een “bijdrage” van 7500,00 in te doen,want zo bekijken wij het dan.
En gelet op deze insteek stemmen wij zeker in met het nader bezien sympathieke amendement door het CDA.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.