Vragen betreffende symposium Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Datum: maandag 8 februari 2016

Aan het college

Onderwerp: raadsbericht 2016-5: symposium Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden.

Toelichting:
Op 15 januari 2016 hebben wij het raadsbericht 2016-5 ontvangen betreffend een op 12 februari door Dinkelland en Tubbergen te organiseren symposium “Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar. “
Lokaal Dinkelland onderschrijft het belang van verglazing van het buitengebied. Wij onderschrijven ook dat een goed ontwikkeld glasvezel netwerk een randvoorwaarde is voor vele sociaaleconomische ontwikkelingen. Een aantal daarvan worden in de eerste alinea “achtergrond” van het raadsbericht genoemd.
Lokaal Dinkelland vraagt zich echter af in hoeverre genoemd symposium aan die verglazing een bijdrage levert en in hoeverre de genoemde kosten van maximaal €70 000 werkelijk bijdragen aan het behalen van de 50% norm.

Daarom heeft Lokaal Dinkelland de volgende vragen aan het college.

 1. Voor welke doelgroep wordt het symposium georganiseerd?
  In het raadsbericht worden andere plattelandsgemeenten, toekomstige gebruikers, stakeholders en actoren genoemd.
  Wie worden m.n. met de 2 laatstgenoemde groeperingen bedoeld?
  Hoe is het symposium onder de aandacht van al deze groepen gebracht?
  Wie hebben een (persoonlijke) uitnodiging ontvangen?
 2. Het college geeft aan dat de effecten niet onmiddellijk meetbaar zullen zijn, maar op de lange termijn wel.
  Kan het college een aantal verwachte effecten benoemen?
  In hoeverre hebben deze betrekking op de genoemde programmavelden: Omzien naar Elkaar, Economische Kracht en Werk en aan de promotie van Tubbergen en Dinkelland.
  Op welke termijn verwacht het college wel effecten te merken?
 3. Op welke manier wordt het onderwijs bij het symposium betrokken?
 4. Het symposium wordt gehouden op 12 februari, terwijl de sluitdatum voor aanmeldingen voor de aanleg van glasvezel in Dinkelland is gepland op 15 februari.
  Waarom is er gekozen voor een datum die zo dicht op de sluitdatum ligt?
 5. Voor het organiseren van het symposium zijn twee lokale bedrijven ingeschakeld. U schrijft: “Samen kunnen zij leveren wat wij vragen.”
  Wat is precies de uit-vraag / de opdracht geweest?Het college wijkt bij de aanbesteding af van de Aanbestedingswet en de Gids Porportionaliteit.
  Kan dit voor bezwaren van andere bedrijven zorgen?
 6. De kosten voor het symposium worden geraamd op een bedrag tussen €50 000 en €70 000.Lokaal Dinkelland wil een onderbouwing van deze geraamde kosten. Wat zijn de geraamde kosten voor de gemeente Dinkelland?
  Zijn hierin ook de kosten voor ambtelijke ondersteuning meegenomen?
 7. Na afloop van het symposium wil Lokaal Dinkelland een overzicht van de werkelijke kosten, het aantal deelnemers, een overzicht van de dekking, een verslag van de dag en het aantal aanmeldingen dat tussen 12 en 15 februari voor de glasvezelaansluiting in het buitengebied binnengekomen is.
  Ook willen we op zo kort mogelijke termijn ervan op de hoogte worden gebracht of de 50% norm gehaald is.
 8. Welke mogelijkheden voor cofinanciering worden / zijn onderzocht? Hoe groot schat het college de mogelijkheid voor cofinanciering in en voor welk bedrag?
  Is hierover ook contact geweest met bv. Cogas?
  Zo ja, wat was hun reactie?
  Zo nee, waarom niet?
 9. Wat zijn de acties van het college geweest om de 50% norm te bereiken?
  Wat zijn de totale kosten voor deze acties (inclusief de kosten voor het symposium)?

 

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.