Vragen Lokaal Dinkelland i.v.m. vermindering van formatieplaatsen Politie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

04

Lokaal Dinkelland ondersteunt en onderschrijft de brandbrief welke door de gezamenlijke burgemeesters van Noord Oost Twente is gestuurd aan de korpsleiding van de Politie Oost Nederland.

Daarin wordt gewag gemaakt over ernstige zorgen m.b.t. veiligheid van de burger door de daling van het aantal formatieplaatsen van het basisteam Noord Oost Twente. De sluiting van de politiebureaus in Dinkelland, Losser en Tubbergen hebben een ernstige verschraling van politiezorg in het landelijk gebied van betreffende gemeenten tot gevolg. In drie jaar tijd is sprake van een vermindering van 26 van de toch al magere 118 formatieplaatsen. Wanneer er sprake is van een standplaats in Oldenzaal zijn de aanrijtijden naar bijvoorbeeld Lattrop Breklenkamp onmogelijk lang en kan er bij een noodgeval geen sprake zijn van aanrijtijden binnen de wettelijke normen. Dit is nu al bij de magere bezetting onmogelijk gebleken. De burger op het platteland wordt steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke problematiek zoals georganiseerde criminaliteit.

Van een vermindering van formatieplaatsen en sluiting van politiekantoren in onze gemeenten kan en mag daarom geen sprake zijn. Wij ondersteunen onze burgemeester in de strijd voor MEER BLAUW OP STRAAT!

En hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

  • In hoeverre heeft de inkrimping gevolgen voor de veiligheid van onze burgers?
  • Zijn er bindende afspraken gemaakt bij de invoering van de samenvoeging van de diverse korpsen, wat betreft de korps grootte?
  • Heeft de nieuwe inkrimping gevolgen voor het uitgangspunt meer blauw op straat?
  • Kunnen bij deze nieuwe inkrimping de aanrijtijden gegarandeerd worden?
  • Blijft bij deze nieuwe inkrimping de bezetting van de bureaus het zelfde?
  • Welke acties kunnen ervanuit de lokale politiek ondernomen worden om dit idee van tafel te krijgen.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.