Amendement: Voorstel inzakeTwence vervolg aandeelhouderschap