Bestemmingsplan “Landgoed AA Vonders”.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Landgoed-WesterleeVoorzitter,

Vanavond ligt voor ons het raadsvoorstel, bestemmingsplan “Landgoed AA Vonders”.
Een voorstel tot realisatie van een landgoed met 2 woningen in Volthe. Dit voorstel is in 2007 al besproken en afgewezen . Ten opzichte van 2007 is er niets veranderd aan het voorstel en ook niets veranderd aan de beleidskaders en de juridische onderbouwing hiervan.

Lokaal Dinkelland is geen voorstander van verstening in het buitengebied en houd zich ook in dit voorstel aan de beleidsmatige en juridische kaders zoals deze zijn hun gelding hebben.

Hiermee benoem ik de volgende hoofdstukken uit de beleidsnota nieuwe landgoederen:
Hoofdstuk 3.3. Nieuwe landgoederen en economische duurzame landbouw
Hoofdstuk 3.7: Maatschappelijke en sociale afweging

thAU5M4QY9Nieuwe landgoederen en economisch duurzame landbouw.

In het bestemmingsplan “buitengebied” wordt de economisch duurzame grondgebonden landbouw en de duurzame intensieve landbouw op sterlocaties en in het verwevingsgebied, aangemerkt als basisfuncties. De realisatie van een nieuw landgoed mag niet  ten koste gaan van deze basisfuncties”.
De beleidsnota stelt de vraag: Worden er bestaande (landbouw) bedrijven in de directe omgeving van het voorgenomen nieuwe landgoed direct of op termijn:

  1. Beperkt in hun bedrijfsvoering?
  2. Beperkt in hun uitbreidingmogelijkheden door de realisatie van het nieuwe landgoed?

Zoals we  ter voorbereiding van de commissievergadering van 7 febr en 9 mei jl hebben kunnen lezen en ook kunnen horen in de betreffende vergadering is er wel degelijk sprake van beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor landbouw in de omgeving.

De maatschappelijke en sociale afweging:

De aantrekkelijkheid van de aangesloten wandelpaden die tot op heden nog steeds openbaar toegankelijke wegen zijn en dus geen exclusieve wandelpanden  waar men op zou kunnen wandelen, (3.7.2) het allesbehalve verhogen van het woongenot van bewoners in de omgeving en (3.7.3.)de maatschappelijke behoefte die de realisatie van het landgoed ook niet aantoont.
Juridisch en beleidsmatig is de aanvraag Landgoed AA Vonders niet mogelijk omdat dit gewoonweg niet aan de beleidsmatige kaders en de juridische onderbouwing voldoet.

Voorzitter, Met dit beleid en bestemmingsplan zijn agrarische bedrijven de pineut. Maar iedere agrarische onderneming heeft zijn grond nodig voor mestafzet en verbouwen van producten, zeker een akkerbouwbedrijf. Lokaal Dinkelland is geen voorstander van verstening in het buitengebied en vind dat boeren moeten kunnen blijven boeren.

 

2de termijn.

Het verbaasd mij ten zeerste dat het CDA bestaande agrarische bedrijven aan de grond helpt door hun voorkeur te geven aan kastelen in het buitengebied. Een aanvraag voor een landgoed dat aan wordt gevraagd welke in 2007 is afgewezen. Hoe kan juist een partij met een agrarisch gedachtengoed voorstander zijn van een plan dat de agrarische bedrijven kapot maakt. En niet alleen nu, maar ook bij een voorstel voor een groot varkensbedrijf elders in de gemeente dat ten koste gaat van de omliggende agrarischer is voor het CDA niet interessant genoeg om hun eigen achterban in bescherming te nemen.

De volgende stap van de indieners van de zienswijzen is de Raad van State. En is dit wat we willen? Opnieuw de gemeente op kosten jagen door beleidsmatige en juridische kaders over de schutting te werpen waardoor omwonenden genoodzaakt worden om naar de Raad van State te gaan en hun gelijk daar moeten halen terwijl het voor u hier op papier is uitgeschreven?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.