Bezwaar tegen sloop Aveskamp kan leiden tot burgerinitiatief