Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

whyLokaal Dinkelland wil graag een motie vreemd aan de agenda indienen met betrekking tot de rondweg Weerselo.

In ons verkiezingsprogramma van 2014 staan 10 speerpunten die wij als partij voor Weerselo willen realiseren. Op basis daarvan hebben mensen gestemd en hun politieke voorkeur duidelijk gemaakt. 1 van die speerpunten is de realisatie van de rondweg voor Weerselo.

Om gehoor te geven aan de kiezer en een duidelijk statement te maken  naar de provincie vinden wij het van het grootste belang dat wij ons geluid nogmaals duidelijk laten horen.  Zeker ook gezien de meest recente ontwikkelingen.

Er is een duidelijk gegeven dat door vele provinciale politici vergeten wordt. Dat gegeven is dat er om gegronde redenen geen alternatief voor de Rondweg ontwikkeld is.

Eén van de redenen is dat het terugbrengen van de maximale rijsnelheid naar 30 km per uur voor een betere oversteekbaarheid op een provinciale weg onmogelijk is.

Een andere reden is dat de aanleg aan de westzijde van het dorp geen werkelijke ontsluiting  gerealiseerd met als gevolg een blijvende verkeersdrukte op de binnenwegen van het dorp, mede gezien de aanleg van de nieuwe wijken ’t Reestman en ‘t Spikkert.

landbVan een eventuele afsluiting van de doorgaande Bisschopstraat is nooit sprake geweest en zal ook geen sprake zijn. Verkeersremmende maatregelen om de oversteekbaarheid te verbeteren en het weren van het o.a. doorgaand (vracht-/landbouw-) verkeer zijn het doel  voor een veilig en optimaal leef- en woonklimaat leefklimaat in het dorp. Op de eerste plaats voor de inwoners van Weerselo zelf en ook voor haar gasten.

En met uw welbevinden voorzitter lees ik nu graag de motie voor.

Motie

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.