Motie: Behoud Bibliotheek Dinkelland (Weerselo)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering d.d. 27 juni 2017.
Agendapunt …..
Onderwerp Behoud Bibliotheek Dinkelland
Indiener: fractie(s) Lokaal Dinkelland, PvdA, 

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 27 juni 2017

Constaterende

 Dat de raad in grote meerderheid, in aanvulling op de gestelde kaders in het raadsvoorstel een motie heeft aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de stichting Bibliotheek Dinkelland onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Weerselo en in Rossum een algemeen toegankelijke fysieke bibliotheekfaciliteit te handhaven respectievelijk te realiseren en voor het zomerreces dit naar de raad terug te koppelen met een financiële onderbouwing.

Dat hieruit de conclusie getrokken mag worden dat de raad bereid is (onder voorwaarden) aanvullende financiële middelen ter beschikking te stellen aan de Stichting Bibliotheek Dinkelland.

Dat er vanuit de gemeenschap Weerselo een dringende oproep wordt gedaan om haar/een volwaardige bibliotheek in Weerselo te behouden.

Dat de stichting bibliotheek Dinkelland inmiddels een begroting heeft opgesteld ter behoud en continuering van een volwaardige bibliotheek in Weerselo.

 Overwegende

Dat Weerselo, net als Denekamp en Ootmarsum een verzorgingskern is. Dat een volwaardige bibliotheek behoort tot de basisvoorzieningen van een verzorgingskern.

Dat Weerselo daarom een volwaardige bibliotheek moet behouden.

Onder een volwaardige bibliotheek wordt verstaan en deze heeft tot taak: Het ter beschikking stellen van informatie;  bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;  publieke ruimte voor ontmoeten en debat; publieke ruimte voor kunst en cultuur.  “De bibliotheek is de autoriteit voor toegang tot informatie, zelfredzaamheid en ontplooiing binnen handbereik.”

Dat deze volwaardige bibliotheek wordt gehuisvest in een Kulturhus (-achtige setting) welke laagdrempelig is voor elke leeftijd; welke vrij-toegankelijk is en ruime openingstijden kent.

Dat het voor de Stichting Bibliotheek Dinkelland onmogelijk is om uit haar huidige toegewezen budget een volwaardige bibliotheek in Weerselo te verzorgen en te exploiteren en daarnaast nieuwe taken uit te voeren als “Bibliotheek op School” en “Taalpunt”.

 Spreekt uit

  • Een volwaardige bibliotheek te willen behouden in iedere verzorgingskern van Dinkelland, Weerselo, Denekamp en Ootmarsum;

Draagt het college op

  • Zodanige prestatie afspraken te maken met de Stichting Bibliotheek Dinkelland waarbij wordt gezorgd dat er in iedere verzorgingskern een volwaardige bibliotheek in stand wordt gehouden;
  • In overleg met de Stichting een budget hiervoor beschikbaar stellen en dit te betrekken bij het opstellen van de begroting 2018.
  • In gesprek te gaan met de Stichting Bibliotheek Dinkelland om voor de verzorgingskern Weerselo voor een goede en geschikte huisvesting te zorgen in een kulturhus (-achtige setting), laagdrempelig voor iedereen, met ruime openingstijden

En gaat over tot de orde van de dag

 Aldus vastgesteld in de raad van …………….

 Fractie,  …………..    naam, …………………….

 

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.