Motie: Siemens – Houd het werk in Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 28 november 2017
Agendapunt: Vreemd aan de agenda
Onderwerp: Siemens – Houd het werk in Twente
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………….

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 28 november 2017

gesteund door de raadsleden en collegeleden van de regio Twente, bijeen in de Twenteraad-bijeenkomst van 23 november 2017

Constaterende dat:

 • Siemens voornemens is haar vestiging in Hengelo te sluiten
 • Dit een enorme slag is voor de 600 werknemers van Siemens
 • Dit een enorme slag is voor andere bedrijven in de regio die betrokken zijn bij Siemens
 • Dit een enorme slag is voor de samenleving als geheel van Twente
 • Sluiting veel persoonlijk verdriet en maatschappelijk verlies geeft

Overwegende dat

 • Siemens een maatschappelijk betrokken bedrijf is
 • Siemens Hengelo een goed draaiende vestiging is met deskundig en betrokken personeel
 • Siemens over 10 jaar nog steeds werkgelegenheid kan bieden, wellicht met andersoortig werk
 • Siemens Hengelo zich bevindt midden in het nieuw ontwikkelde gebied Hart van Zuid in Hengelo
 • In samenspraak met Siemens de overheden vele miljoenen hebben geïnvesteerd in Hart van Zuid
 • Nu de focus moet liggen op het behoud van Siemens- werk voor Twente
 1. Roept Siemens op:

Alles in het werk te stellen om de Siemens vestiging in Hengelo voor de regio Twente open te houden;

 1. Roept de Vakbonden, het Kabinet, Gedeputeerde Staten, Regio Twente en ieder ander die zich verbonden voelt met deze actie op:

Alle mogelijke actie te ondernemen voor: “Houd het werk in Twente”

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 28 november 2017

Fractie Lokaal Dinkelland,

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.