Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren