Renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

zwemVoorzitter,

Voor ligt het raadsvoorstel voor de renovatie en de vernieuwbouw van Dorper Esch. De jaarlijkse lasten zijn al opgenomen in de begroting voor 2019. In het raadsbesluit van 6 oktober 2015 is besloten tot het bouwplan 2b en hiervoor te komen met een kredietaanvraag vanuit het college. En vanavond ligt deze kredietaanvraag voor.  Hiermee is een bedrag gemoeid van 5.639.000,00 euro. Dit is het maximale bedrag en zal derhalve niet mogen worden overschreden, zoals ook toegezegd door het college.

De aanbesteding wordt in de vorm design / built/ maintain aanbesteed met een voorselectie. Kwaliteit scoort 60 % en prijs 40 %. Voor het inschakelen van lokale partijen met een aandeel van minimaal 20 % kan extra score worden behaald door de inschrijvende partijen. Het jaarlijkse exploitatiebedrag wordt gesteld op 1.223.000,00 euro. De huren die haalbaar moeten zijn en blijven, zijn in 2015 afgestemd met alle gebruikers.

sportVoor oplevering van het gehele complex, de sporthal zal in juni/juli 2018 gereed zijn, het zwembad zal in juni/juli 2019 gereed zijn, zal voor het personeel een nieuwe werkgeversconstructie ontstaan. Privatisering van het complex wordt op voorhand niet uitgesloten door dit college, mochten zich daarvoor geschikte partijen aandienen.

Voor de zomer is ons toegezegd dat er duurzaamheidsvoorstellen zullen volgen. Deze voorstellen ter bevordering van de duurzaamheid van het complex komen ten laste van de duurzaamheids-portefeuille en staan los van de exploitatie. Wel zullen deze wanneer zij financieel gunstig zijn worden meegenomen in de renovatie/vernieuwbouw.

Het programma van eisen zo heeft het college aangegeven is samen met de gebruikersgroep in nauwe samenwerking uitgewerkt. De horeca vormt hiervan een onderdeel. De gebruikersgroep, ook wel bekend als DEG, staat volgens wethouder Brand dan ook volledig achter het functioneel en technisch programma van eisen, dat wij tot op heden nog niet hebben mogen ontvangen. Deze zien wij nog graag tegemoet.

k8984352Voorzitter,we praten hier over een forse uitgave voor onze gemeente, waarvoor wij als raad controlerend en kaderstellend onze taak dienen te vervullen. Op basis van de antwoorden die wij hebben ontvangen in de commissievergadering en op basis van de toezeggingen door het college in deze vergadering kan Lokaal Dinkelland akkoord gaan met dit voorstel.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.