Vaststellen beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

hhVoorzitter,
Vanavond wordt ons gevraagd het beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 vast te stellen.

Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van beroep heeft de gemeente haar beleid huishoudelijke ondersteuning moeten aanpassen zodat deze vanaf 2018 op een rechtmatige en juridisch correcte wijze kan worden uitgevoerd.

Kort samengevat:
We gaan vanuit de huidige situatie uit 2016 via een soort bypass in 2017 naar de nieuwe situatie in 2018.

Een logische route zou je zeggen. Echter wat Lokaal Dinkelland onduidelijk is en ook geen concreet antwoord in de commissievergadering op heeft gekregen, zijn de volgende punten:

  1. Hoe tevreden is de huidige klant met onze huishoudelijke ondersteuning ? Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed?
  2. Wat wil Dinkelland met de bypass in 2017 realiseren? Wat gaat er dan daadwerkelijk veranderen? Waarom is de bypass in 2017 noodzakelijk?
  3. Wat wil gemeente Dinkelland in 2018 anders doen met huishoudelijke ondersteuning ? Waarom moeten de werkzaamheden in minuten? En bovenal: wat gaat dit kosten?

De fractie Lokaal Dinkelland maakt zich zorgen om het volgende:

  • Gebrek aan visie voor Dinkellands beleid
  • Minuten versus een tevreden inwoner
  • De financiële onderbouwing

Hierbij de onderbouwing van de bovengenoemde 3 punten.

Gebrek aan visie voor Dinkellands beleid
visieWe gaan van bureaucratie naar nog meer bureaucratie, nog meer optuigen van het systeem. De fractie Lokaal Dinkelland is teleurgesteld in dit kleurloze voorstel waarin geen enkele concrete beschrijving staat op welke wijze we voor de inwoners van Dinkelland zorg gaan dragen. Het klakkeloos overnemen van een voorstel zonder een concrete vertaling naar Dinkelland. Zonder enige visie ten aanzien van de doelstelling en het daadwerkelijke belang voor onze gemeente.
Een prachtige gemeente als Dinkelland waarin we te maken hebben met vergrijzing maar waar we met ons allen willen dat onze ouderen zolang mogelijk mogen genieten van hun eigen stekkie in een van de kerndorpen of in het buitengebied. In dit voorstel mogen we van ons college verwachten dat ze op een creatieve wijze om kan gaan met de ondersteuning die onze inwoners nodig hebben!

Bovendien verwachten we een voorstel waarin ook aandacht is voor de lokale kleine ondernemers die deze zorg momenteel uitvoeren. Onduidelijk is wat er men hen gebeurt: het lijkt erop dat alleen de grote (niet Dinkellandse?) ondernemers de huishoudelijke ondersteuning taken in Twente gaat uitvoeren.

Minuten versus een tevreden inwoner
stopwatchIn de commissievergadering gaf de wethouder aan dat het systeem zoals het in onze gemeente georganiseerd is prima werkt. Wij vragen ons dan ook af waarom de wethouder het noodzakelijk vindt om iedere activiteit in minuten en soms zelf in seconden weg te schrijven?  De menselijke maat staat bij onze fractie voorop! Ik wil een klein voorbeeld aanhalen:
Dweilen van de hal. Hiervoor staat een frequentie beschreven van 1 x/ 2 weken a 2,40 minuten!
In de zomer is de luchtvochtigheid vaak hoog waardoor ik vanuit ervaring weet dat het erg lang kan duren voordat een gedweilde vloer droog is. Van de huishoudelijke ondersteuning mag je dan verwachten dat zij de vloer na het dweilen na zullen drogen om vervelende situaties of ongelukken te voorkomen. Dit betekend dat men er 2 x zo lang over doet.

In dit voorbeeld, wat 1 van de vele praktijkvoorbeelden is, wordt de huishoudelijk medewerker voor een vervelende keus gesteld. De vloer droog maken kan niet, daar heeft zij geen minuten voor. Haar cliënt met een natte vloer achterlaten is de enige optie met alle gevolgen van dien.
(Een vervelende werksfeer met als gevolg een hoog ziekteverzuim in de thuiszorgorganisaties. )

In diverse gemeentes binnen Samen 14 is deze discussie niet aan de orde geweest. Een aantal gemeenten hebben er namelijk voor gekozen om het beleid opnieuw vast te stellen, binnen de juridische kaders, zonder aan iedere activiteit een stopwatch te bundelen. Waarom heeft onze wethouder hier wel voor gekozen? De voordelen die we willen bereiken uit de samenwerking binnen Samen 14 staan hier los van. Samen 14 is inmiddels Samen 13, 12, 11 geworden omdat er ook Twentse gemeentes zijn die het lef hebben om voor hun inwoners te staan en hun eigen kansen benutten. Deze gemeentes hebben het Samen 14 voorstel wel degelijk vertaald naar hun eigen gemeente……

De financiële onderbouwing,
744x486-afbeelding-tekst-4k-glasvezel_xsVoorzitter, er wordt ons vanavond gevraagd een beleid vast te stellen zonder enige financiële onderbouwing, zonder cijfers waardoor we inzicht hebben in de aantallen waar we over spreken. De aantallen huishoudens die tot 2017 gebruik hebben gemaakt van huishoudelijke ondersteuning en we weten niet wat het in 2016 gekost heeft, we weten niet wat het in 2017 kost en we weten nog minder wat het ons in 2018 gaat kosten in onze gemeente gebruik maken van de ondersteuning. In het raadsvoorstel worden verwachtingen uitgesproken die tegenstrijdig zijn en niet onderbouwd.

Voorzitter, Lokaal Dinkelland ziet zeker wel in dat gemeenten beperkt worden in hun beleidsvrijheid met de grote bezuinigingen die het rijk ons heeft opgelegd in 2014. Maar dat neemt niet weg dat we voor onze inwoners in Dinkelland het maximale eruit moeten halen en dat kan alleen met een duidelijke visie die onderbouwt is door cijfers gebaseerd op de aantallen en normen uit onze eigen gemeente en niet gebaseerd op verwachtingen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.