Voorstel inzake nieuwe samenstelling college

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,  Aanwezigen,

weegOp 20 december begon ik mijn betoog met WAAROM NOG STEMMEN ?

Twee oud CDA-ers die stammen van nog voor de tijd dat het dualisme werd ingevoerdzijn ingevlogen. De uitspraak van de heer Lemstra “het gedonder moet nu maar eens afgelopen zijn” Oeps was hij daar dit dualisme even vergeten, onderstreept dit nog eens des te meer. Wel hele oude rotten in het vak dus, om datgeen dat vooraf al bekokstoofd was op een legitieme manier te bestendigen. Er is in elk geval niemand in onze gemeenten die deze nieuwe coalitie kan betichten van leeftijdsdiscrimatie.

Maar wat is er hier nu vanavond daadwerkelijk aan de orde ?

Vandaag wordt ons gevraagd om kennis te nemen van, en ik benadruk het nog maar een keer PUUR EN ALLEEN kennis te nemen van zaken gepresenteerd in een raadsvoorstel  betreffende de nieuwe collegesamenstelling en een addendum “Koers houden”. Een collegesamenstelling, maar dat wisten we allemaal al, die NIET wordt gedragen door de meerderheid van de kiezers in deze gemeente.

Een college en koers ook die tot stand zijn gekomen zonder dat er ook maar enige bereidheid is getoond vanuit het CDA om de nog resterende periode op een correcte manier af te maken met de grootste partij in deze gemeente, Lokaal Dinkelland.

Als eerste wil Lokaal Dinkelland kort ingaan op het Addendum “koers houden”. Naar ons gevoel  brengt dit addendum weinig nieuws:

  • Rondweg Weerselo ligt bij de Provincie voor behandeling,
  • het LOG dat op basis van de opdracht van de raad allang afgewezen had moeten worden,
  • het klooster Maria ad Fontes wordt nu opeens in de verkoop gedaan. Dit laten wij ons graag door de nieuwe wethouder nader uitleggen.
  • Duurzaamheid, raar dat daar nu opeens Dorper Esch aan wordt gekoppeld daarvoor zou eind vorig jaar al de schop in de grond toch?

Hoe staat het met het overleg met de gebruikersgroep en wanneer wordt hier begonnen ??

  • OZB daarover zijn we het met zijn allen eens dat dat eens goed moet worden doorgerekend, maar daar hebben we het in een vorige raadsvergadering al over gehad
  • De Horizonverkenning is niet meer aan de orde met elkaar kijvende CDA-afdelingen in Noord Oost Twentse gemeenten
  • Het traject voor het Openlucht zwembad Kuiperberg in Ootmarsum loopt al.
  • Dinkelland Werkt, het dossier waarvoor wij allen aan de lat stonden en vooral het hele college, ook dit liep al.
  • Bezien invulling rekenkamerfunctie, dit is een verplichting van de gemeente
  • En tot slot de actualisatie van het integriteitsbeleid, wij zeggen als Lokaal Dinkelland, steek dan vooral hand in eigen boezem voor deze op een wel heel dubieuze manier tot stand gekomen coalitie en college.

Kort gezegd, oude wijn in nieuwe zakken.

prof2Voorzitter, wat Lokaal Dinkelland ernstige zorgen baart is het feit dat er opeens geen kernwethouders meer zijn. Hoe belangrijk is dat, een aanspreekpunt voor de kernen, zeker ook gezien het feit dat mijn Dinkelland 2030 volop aan de orde is en draait in al onze prachtige 10 kernen. Bestuurlijke aanspreekpunten zijn ons inziens een surrogaat oplossing. Elke kern verdient een krachtige vertegenwoordiging van een wethouder, dan hebben inwoners een persoon en een gezicht erbij en voelen zich gehoord. Dat schept duidelijkheid.

Aan “DE RAAD IS DE BAAS”, een fatsoenlijk dualistisch systeem, is na de aanstelling van dit college definitief een einde gekomen. Einde ook aan goede mogelijkheden tot inspraak door en voor burgers en het hieraan gehoor kunnen geven door deze raad. Want wat wij hoorden op de persconferentie op 2 januari en lezen in de tubantia op 3 januari 2017 : “NEE-stemmers moeten zwijgen”. Ik citeer (mevrouw Duursma )“ op hoofdlijnen verwachten we dat we gesteund worden”. Ik citeer (de heer Steggink) “ Of daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt ? Dat gaat me te ver. Maar deze gedragsregel is goed.”

De verontwaardigde reacties onder de diverse krante-artikelen, de geluiden die ons op directe wijze van overal bereikten vanuit de inwoners, de spontane aanmeldingen van diegenen die vinden dat op deze manier politiek echt niet kan en mag worden bedreven, zeggen ons meer dan genoeg.

Hoe kan er op deze wijze nog sprake zijn van VERTROUWEN in democratische politiek?

Ondanks het feit dat IEDEREEN vindt dat wat er nu gebeurd NIET KAN EN MAG, hebben wij de rit op deze wijze uit te zitten tot maart 2018. Dan is gelukkig de kiezer weer aan zet.

Dat neemt niet weg dat wij tot die tijd nauwgezet alle raadsvoorstellen die in de nog komende periode aan ons aangeboden worden nauwkeurig zullen bestuderen en waar nodig zullen proberen om deze voor onze inwoners op een zo goed mogelijke wijze te amenderen en/of te voorzien van moties.

stempel-aWij spreken echt de hoop uit dat de 11 die nu de meerderheid vormen in de raad dan nauwkeuriger willen kijken naar deze amendementen en moties dan op 20 december 2016 is gebeurd. In die raadsvergadering bespeurde Lokaal Dinkelland geen enkele empathie voor de betrokkenen. CDA, ABD, VVD interesseert het u niet wat de inwoners zelf willen ?

Wij kunnen alleen aandringen en hopen dat dit het laatste slechte voorbeeld was tot aan maart 2018 van het klakkeloos terzijde schuiven van het verzoek om te luisteren naar wat onze inwoners willen. Laten we SAMEN proberen voor hen de beste keuzes te maken zonder last of ruggespraak.

Tot slot voorzitter besluiten wij over de benoeming van de heer Brand. Heer Brand heeft zijn ambities niet onder stoelen of banken geschoven met betrekking tot zijn hang naar het wethouderschap. Hij heeft er alles aan gedaan, maar dan ook echt alles!! om die positie te bereiken en nu zal hij deze wethouderspositie waar moeten gaan maken.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.