Voorstel inzake vaststellen procesplan bestuurlijk experiment raad Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

jeugdraad2Voorzitter, aanwezigen, collegaraadsleden,

Lokaal Dinkelland is ontzettend enthousiast over het raadsvoorstel voor het bestuurlijk experiment zoals dat in eerdere bijeenkomsten voor ons allemaal is voorgesteld en uitgelegd door Ferenc van Damme van de Provincie Overijssel.

“Jongeren bepaal de toekomst van je gemeente“ een ongelooflijke uitdaging.  Waarvoor deels gebruik kan worden gemaakt van de al uitgezette structuur van Mijn Dinkelland 2030. Dus dat ligt er al en werpt zoals we pas nog in de presentatie door Lattrop hebben gezien al zijn vruchten af.

Hoe mooi is het dat wij onze ideeen gaan ophalen bij die generatie die we graag woon-  en werk willen bieden in onze eigen gemeente. En Lokaal Dinkelland beseft terdege dat daar een enorme uitdaging ligt die uiteraard ook risico’s in zich heeft. Stilstand is achteruitgang. Als je niets durft te ondernemen dan boer je achteruit. Als je niet durft te luisteren naar je inwoners en niet samen met hen durft te gaan bouwen aan onze gemeente, ben je als raad geen knip voor de neus waard.

In het procesplan zijn duidelijke beslispunten beschreven.  Specifiek en helder wordt ingezoomd op jongeren en wonen. Dat is het centrale thema. Maar meer nog wordt er gewezen op onze taak als raadslid, dat we midden in de samenleving horen te staan en mede aanjager behoren te zijn voor dit proces. Een proces dat valt of staat bij goede communicatie en sturing. Waarbij we mogen rekenen op ondersteuning van uit de provincie.

Zoals in het startdocument staat verwoord:

jeugdraadVan transparantie, openbaarheid en spreekrecht, naar een niveau van: de inwoners zelf het laatste woord geven. De inwoners beslissen zelf.

Lokaal Dinkelland durft die uitdaging aan te gaan, en ja natuurlijk vinden wij dit spannend, en ja natuurlijk zal het een proces zijn waar we wellicht ook komen te vallen, maar even snel weer op staan en doorgaan. Wij hebben er zin in om samen met onze collega fracties, gezamenlijk, stappen te gaan maken in het betrekken van jongeren bij hun toekomst in hun eigen Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.