Voorstel: verkoop aandelen Twence

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

twence2Voorzitter,

In de commissievergadering waarin het raadsvoorstel tot verkoop van de aandelen van Twence is behandeld hebben wij als fractie uitgebreid ons standpunt kenbaar gemaakt en vragen kunnen stellen. Het voorstel is lopende deze commissievergadering helaas niet ingetrokken, zoals Lokaal Dinkelland graag had gezien en zoals Lokaal Dinkelland ook aan de wethouder heeft voorgesteld.

Lokaal Dinkelland acht het totaal onwenselijk om de aandelen te verkopen om de volgende redenen:

  • De benodigde realisatie van de duurzaamheidsambities en klimaatdoelstellingen van onze gemeente waarin Twence een belangrijk aandeel kan hebben
  • Het publieke belang dat wij hebben in het bezit van de aandelen van Twence, de cirkel van de afvalverwerking is niet meer rond. Wat te denken van de gevaren in voorwaarden en dienstverlening die dan niet meer beheersbaar zijn
  • Mogelijke waardestijgingen van de aandelen (hierbij denken wij aan biedingen uit de markt die er al geweest zijn)
  • De ontwikkelingen waar Twence mee bezig is inzake Mineral Valley, de mestverwerking
  • De leververplichting die Dinkelland nog heeft tot 2022 en mogelijke boetebedingen die ons staan te wachten
  • De precedent die dit zou scheppen t.o.v. het aandelenbezit van de gemeente van andere partijen zoals ROVA, Cogas, Enexis, Vitens…
  • De spin-off die Twence heeft qua werkgelegenheid voor heel Twente
  • De dividendinkomsten die elk jaar een bijdrage leveren aan de gemeentelijke begroting

twence3Om al deze redenen en wellicht nog meerdere die ik hier nu niet nader benoem is in de commissievergadering van 4 april met 5 fracties overeenstemming bereikt tot het indienen van een amendement op voorliggend voorstel. Wij willen met dit amendement onze wensen en bedenkingen kracht bijzetten opdat het college haar voorstel herziet en niet overgaat tot verkoop maar zal besluiten om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan te geven dat de raad van de gemeente Dinkelland in grote meerderheid haar voorkeur uitspreekt voor optie 3, continuering van de bestaande activiteiten met intensivering van haar rol als duurzaamheidsbevorderaar en toetreding van de Stadt Muenster.

En met uw welbevinden voorzitter lees ik nu graag het in grote meerderheid gedeelde amendement voor:

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.