Vragen aan het college: Aanprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Betreft: Schriftelijke vragen (artikel 39) aan het college van B&W van Dinkelland n.a.v. bijgevoegd artikel in Binnenlands Bestuur van maandag 12 juni 2017.

Geacht college,

Volgens een artikel in Binnenlands Bestuur van 12 juni 2017 geeft 78% van 388 onderzochte gemeenten verouderde, onvolledige of foute informatie over de aanprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers.

Naar aanleiding van dit artikel heeft Lokaal Dinkelland de volgende schriftelijke vragen aan het college.

  1. Heeft de gemeente Dinkelland een vrijwilligersverzekering van de VNG afgesloten?
  1. Is de gemeente op de hoogte van de inhoudelijke veranderingen in de vrijwilligersverzekering van de VNG op 1 januari 2016, met name v.w.b. het feit dat ook mantelzorgers beroep kunnen doen op de vrijwilligersverzekering?

Subvragen:

  1. Zo ja? Zijn er behalve bovenstaande verandering nog andere veranderingen per 1 januari 2016 of later doorgevoerd?
  2. Zo nee? Waarom niet?
  1. Via welke communicatiekanalen geeft de gemeente Dinkelland informatie over de vrijwilligersverzekering? Lokaal Dinkelland kan op de website van de gemeente geen informatie vinden over de vrijwilligersverzekering.
  1. Heeft de gemeente Dinkelland mantelzorgers op de hoogte gesteld van de veranderde dekking?

Subvragen:

  1. Zo ja? Op welke manier?
  2. Zo nee? Waarom niet?

Indien de gemeente Dinkelland één van de gemeenten was die mantelzorgers onvolledig over de vrijwilligersverzekering heeft geïnformeerd:

  1. Zijn er vanaf begin 2016 mantelzorgers geweest die aanspraak hebben gemaakt op de verzekering en waarvan de aanvraag afgewezen is?

Zo ja? Om hoeveel aanvragen gaat het hierbij en kunnen deze alsnog toegewezen worden?

  1. Op welke manier en op welke termijn gaat de gemeente bekendheid gevenaan de veranderde dekking voor mantelzorgers en eventueel andere veranderingen in de vrijwilligersverzekering?

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.