Vragen bibliotheek in Weerselo en Rossum

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Voorzitter, tijdens de raadsvergadering van 31 januari jl.  is er een motie aangenomen over de noodzaak tot behoud van de bibliotheek in Weerselo en Rossum.

Ook in 2011 is door Lokaal Dinkelland duidelijk aangegeven dat de bibliotheek met name in Weerselo een volwaardige bibliotheek moet behouden. Van dit standpunt wijkt Lokaal Dinkelland niet af.  Weerselo is een van de 3 verzorgingskernen en moet daarom een basisvoorziening als een volledige bibliotheek behouden. En als het huidige bibliotheekgebouw in Weerselo geen treftpunt kan zijn, dan moet de bibliotheek maar naar ’t Trefpunt of naar een andere locatie. Lokaal Dinkelland houdt vast aan het principe dat in  iedere verzorgingskern in Dinkelland een maatschappelijke basisvoorziening zoals een volwaardige bibliotheek een vereiste is.

bieb2Voor het zomer reces zou er een onderzoek met financiele onderbouwing worden opgesteld en voorgelegd aan de raad.

De dorpsraad van Weerselo heeft afgelopen week het college en de raad opgeroepen een volledige  bibliotheek te behouden voor Weerselo.  Weliswaar niet in het huidige gebouw maar wel in een andere openbare ruimte.

Hen en ook mij is ter ore gekomen dat verzorgingshuis St Josef een  paar planken in een nis op de eerste verdieping heeft vrijgemaakt voor het afhalen en brengen van bibliotheekboeken. Dit verontrust Lokaal Dinkelland enorm omdat het er op lijkt dat er al wordt voorgesorteerd op een volledige ontmanteling van een volledige bibliotheek met een moderne collectie van boeken voor iedere bevolkingsgroep voor Weerselo en haar kerkdorpen.

 

Dit zijn onze vragen:

  1. Hoe staat het met de prestatie afspraken met het bestuur van bilbiotheek Dinkelland?  Zijn er inmiddels gesprekken geweest met de Stichting Bibliotheek Dinkelland en zijn er prestatieafspraken gemaakt waarbij de door de raad vastgestelde kaders leidend waren?
  2. Is er een onderzoek gedaan met financiele onderbouwing naar de mogelijkheid om de bibliotheken in Weerselo en Rossum open te houden? Heeft de stichting inmiddels een financiele onderbouwing opgesteld om een volledige bibliotheek in Weerselo te behouden.
  3. Is het college van mening dat er sprake is van een algemeen toegankelijke fysieke bibliotheek met moderne collectie in Weerselo als er een paar planken worden vrijgemaakt in een nis op de 1e verdieping  van het verzorgingshuis?
  4. Is het college van mening dat een verzorgingshuis de beste locatie is voor een algemeen toegankelijke fysieke bibliotheek?
  5. Is er gesproken met het bestuur van het Kultuurhuis ’t Trefpunt over mogelijkheden voor het inrichten van een bibliotheek functie incl. leestafel.
  6. Is het huidige college op de hoogte dat er tijdens de gemeentelijke herindeling afspraken zijn gemaakt over gelijke algemene basis voorzieningen in de hoofdkernen?
  7. Vindt het college dat met het voorliggende plan wordt voldaan aan deze afspraak?
  8. Wat gaat het college doen om het bestuur van de bibliotheek op te roepen tot het behoud van een volwaardige bibliotheek in Weerselo.
Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.