Motie Singraven

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Motie:

Raadsvergadering 29 mei 2018

Agendapunt 10: Bestemmingsplan Rood voor Groen Singraven

Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………………………….

             

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 29 mei 2018

Constaterende:

Dat ter vaststelling door de raad voorligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Rood voor Groen Singraven

Overwegende

Dat het plan onder meer voorziet in de aanleg van wandelpaden in het gebied Singraven;

Dat deze wandelpaden een belangrijke aanvulling zijn voor bezoekers van het gebied Singraven, vooral doordat de extra aan te leggen paden leiden tot de realisatie van een waardevol sluitend netwerk van wandelpaden in het gebied;

Dat de aanleg én de permanente openstelling van deze wandelpaden daarom wordt gezien als een essentieel onderdeel van dit project;

Dat er aanleiding is het ontwerpbesluit op dit onderdeel aan te scherpen

Roept het colleg op:

– Met de Edwina van Heek Stichting in overleg te treden om vast te leggen:

Dat de, als uitvoering van de Projectenlijst (Bijlagenboek: overzicht pg. 37) aan te leggen wandelpaden permanent geopend en beschikbaar zullen zijn voor publiek gebruik.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2018

Fractie Lokaal Dinkelland

 

Ter info: De motie is unaniem aangenomen

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.