Bouw mestopslag en pluimveestal Esweg Lattrop

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen bouw mestopslag en pluimveestal Esweg 14-16 Lattrop-Breklenkamp.

De Maatschap Haamberg is voornemens aan de Esweg 14-16 in Lattrop-Breklenkamp hun agrarisch bedrijf uit te breiden met een mestopslag en een nieuw te bouwen pluimveestal voor  18.000 stuks pluimvee. Op twee punten is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan:

de mestopslag en de te bouwen stal komen grotendeels buiten het bouwblok

en

het houden van legkippen is een grondgebonden activiteit en komt in strijd met de geldende  bestemming “niet-grondgebonden activiteit”.

In zijn algemeenheid huldigt Lokaal Dinkelland het standpunt, dat bestaande agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen zich te ontwikkelen. Echter niet tot een ongelimiteerde omvang. Zoals het in zijn algemeenheid gaat met bedrijven moeten ook de agrarische bedrijven investeren, o.a. door veranderende regelgeving, dierenwelzijn en milieumaatregelen.

Bekijken wij de plannen van de Maatschap Haamberg dan valt op, dat het bedrijf fors wordt uitgebreid. Er komt naast de bestande agrarische bebouwing en actitiviteiten een pluimvee stal met een oppervlakte vanmaar liefst 2.306 m2. bij. Dit met de wijziging van de bestemming van “niet-grondgebonden activiteiten” naar “grondgebonden activiteiten” betekent een ontwikkeling met een grote ruimtelijke impact. Het bestaande bouwblok wordt vergroot en overschreden met meer dan 30 meter. Er komt 6 ha. uitloopgebied voor de kippen.

Binnen de reguliere procedures tot wijziging van het bestemmingsplannen – en die komen bij regelmaat in deze raadsvergadering – wordt gekozen voor een uitgebreide procedure, waarbinnen alle belanghebbendende kans krijgen tijdig op de voorgenomen plannen in te spelen en eventueel hun bezwaren en bedenkingen daartegen in te dienen. Dit moet de fractie D’66 als muziek in de oren klinken: zij hebben zich specifiek uitgesproken over het betrekken van de inwoners aan de voorkant: het begrip “Beginspraak” is geïntroduceerd. Voorzitter, Lokaal Dinkelland is het daar helemaal mee eens en onderschrijft de intentie dat inwoners, bedrijven en organisaties sneller bij nieuwe ontwikkelingen etc. betrokken moeten worden.

Lokaal Dinkelland heeft grote moeite met de gekozen procedure: in plaats van de reguliere bestemmingsplanprocedure heeft het college in deze gekozen akkoord te gaan met de procedure WABO projectbesluit. Omdat het bouwblok met meer dan 30 meter wordt overschreden is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Op deze wijze  wordt een uitermate grote ruimtelijke ingreep in dit gebied aan de Esweg naar onze opvatting simpelweg met een verklaring van geen bedenkingen af gedaan.

Lokaal Dinkelland is door mensen uit de buurt gewezen op het feit, dat zij de reguliere invloed vooraf, die zij wel hebben bij een reguliere bestemmingsplanprocedure, in deze gemist hebben. Er is door de initiatiefnemer, behoudens met één directe buurman, geen contact geweest, waarin de voorgenomen uitbreiding is besproken.

Dit vinden wij, en hopelijk ook de overige fracties, een slechte zaak. Vooral nu het gaat om bouwplannen en de omzetting naar grondgebonden activiteiten met een grote ruimtelijke impact voor dit gebied. Uitbreidingsplannen met een omvang als deze moeten in het brede afwegingskader van een reguliere bestemmingsplanwijzing worden afgewogen.

Even kijkend naar de nieuwe Omgevingswet, die nog niet in werking is: die eist straks van de initiatiefnemer dat hij vooraf de mogelijke belanghebbenden opspoort, de plannen met deze bespreekt en het resultaat van deze beginspraak bij de aanvrage voegt. Op deze manier kan de gemeenteraad beter de belangen afwegen en voorkom je waarschijnlijk een hoop gedoe achteraf, waaronder naar verwachting minder tijdrovende en geldverslindende procedures.

Zoals gezegd: de Omgevingswet is nog niet in werking en deze verplichte consultatie vooraf geldt nu nog niet.

Kortom, voorzitter, Lokaal Dinkelland is tegen de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreidingsplannen van de maatschap Haamberg.

Tot zover in eerste instantie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.